Část chodníku ve Švermově ulici ustoupí stromům

Počátkem června byl na slatinakovi zveřejněn otevřený dopis městu proti kácení stromů před bytovkami č.p. 753 – 756 v souvislosti s připravovanou stavbou chodníku ve Švermově ulici. Dopis zmiňoval i petici, kterou mimochodem podepsalo mnoho lidí nejen ze Slatiňan, ale i z Chrudimi i dalších obcí.

Stavba chodníku byla připravována předchozím vedením města v roce 2017. V roce 2018 se měl dělat projekt a v květnu 2019 byl záměr oficiálně zveřejněn.

stromy ve Švermově ohrožené kácením kvůli chodníku

Projekt počítal s chodníkem po levé straně ulice od pensionu Bonet až k parkovišti před u bytovkami. Podél parkoviště chodník v původní verzi řešen nebyl *1. Za nového vedení byl projekt prodloužen až po Družstevní ulici, kde měl navázat na stávající chodník. V plánované trase chodníku je také alej mladých stromů, z nichž by se některé stromy – právě před uvedenými bytovkami – musely skácet, což se stalo předmětem sporu.

Město zvažovalo vést chodník na druhé straně, ale to se ukázalo jako problematické. Jako kompenzaci město navrhovalo náhradní výsadbu na jiném místě, ale ani tou petitenty neuspokojili. Ti navrhovali posunout celou silnici směrem od bytovek, kde je nevyužitý zelený pruh, aby vznikl prostor na chodník, tuto variantu však město zamítlo.

V rámci stavebního řízení pak bylo přijato 31 připomínek a námitek  k projektu od obyvatel bytovky, všechny byly proti kácení těchto stromů.

Na základě vyhodnocení dané situace Rada města přijala dne 22.7.2019 následující usnesení:

Rada města souhlasí, aby z projektu pro stavební povolení a výběr zhotovitele na chodník v ulici Švermově, byl vypuštěn úsek chodníku před bytovým domem č.p. 753 -756.

Důvodem rozhodnutí Rady je to, že na základě podaných námitek občanů z bytového domu č.p. 753 a 754, které mimo jiné inicioval a podal též jeden zastupitel,  v rámci územního řízení pro povolení stavby, by fakticky došlo k zablokování celého procesu povolení stavby a chodník by v dohledné době nemohl být vůbec zbudován.

Olga Kopecká – hlavní iniciátorka námitek a připomínek v územním řízení i otevřeného dopisu a jedna z obyvatel bytovek – toto rozhodnutí vítá a komentuje ho: „chodník bude a stromy zůstanou.“ Parkování na chodníku je prý nouzové řešení, protože místa na parkovišti nestačí.

Místostarosta Stanislav Šťastný dodává,

že obyvatelé sousedního bytového domu č.p. 755-756 s navrhovaným vedením chodníku podél silnice neměli sebemenší problém. Vzhledem k neúnosné dopravní situaci v ulici Švermova a  zajiš

nová parkovací místa před bytovkou 753 a 754 ve Švermově ulici

tění větší bezpečnosti chodců Rada města preferuje co nejrychlejší vybudování chodníku s vypuštěním daného úseku. Chodci tak budou mít možnost, sice nelogicky, jít po chodníku podél bytového domu č.p. 753 – 756, pokud na něm nebudou občané bytovek parkovat svá vozidla,  jak se to nyní občas děje právě před bytovým domem č.p. 753 – 754.

Osobně je přesvědčen, že původně navrhované vedení nového chodníku v části ulici Švermova, které mimo jiné schválila předchozí koaliční rada SNK a Sedma, je stále nejlepší možné řešení dané situace.

Podotýkám, že je poněkud paradox slatiňanské politiky, že právě proti vedení chodníku v tomto úseku se nyní v petici postavili někteří lidé, kteří za stranu SEDMA pro původní návrh hlasovali a souhlasili s ním. Čas ukáže, zda vypuštění daného úseku chodníku je dobré řešení.

Podle Petra Kolka ze Sedmy minulá Rada Města schválila v tomto místě chodník nebudovat, čili neprojektovat a řešit pouze veřejné osvětlení. Už tehdy starosta uváděl možnost použít chodník kolem domu, čehož asi využije málokdo a ten kousek půjdou lidé holt po silnici jako doposud. Tak měl být vyhotoven projekt, čili bez kácení.

Podle Ivo Mandyse by odlišný pohled na věc u občanů zbylých dvou vchodů (755 a 756) mohl vyplývat z toho, že zelený pruh před jejich vchody je širší a i kdyby se skácely stromy u silnice, tak mají před domem další stromy blíže k parkovišti. Proto je pro ně pravděpodobně významnější obava z většího provozu chodců na chodníku před jejich bytovkou.

 

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.