Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2012

Akce v roce 2012
Poř. č. Stavba Termín
dokončení
Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
Stav Finanční částka dle
skutečnosti (Kč)
01. Lávka u Modely-oprava a statika 60 000,-
02. PD-na parkoviště v lokalitě Slatiňany-v
Kaštance
55 200,- dokončeno 2/2012 55 200,-
03. Chodník podél Sečská ulice Slatiňany 891 000,- 1. etapa dokončena
5/2012
2. etapa zadána
890 574,-
04. Revitalizace ploch kolem rybníčku pod
zám. zdí na Podskále
50 000,-
05. Společenský dům-obložení topení 60 000,-
06. Oprava památníku a křížku v Kunčí+dotace 49 000,-
07. Zrušení pohřebiště v Kunčí a zřízení
pietního místa
60 000,-
08. Rekonstrukce komunikace části ulice
Nerudova, Slatiňany
1. 10. 2012 vysoutěžená cena
999 223,-
schváleno RM č.
41/2012 ze dne
2. 4. 2012
09. Chodník v ulici Neumannova, Slatiňany 31. 8. 2012 vysoutěžená cena
750 490,-
schváleno RM č.
41/2012 ze dne
2. 4. 2012
10. Chodník v ulici Husova, Slatiňany 1. 10. 2012 vysoutěžená cena
499 417,-
schváleno RM č.
41/2012 ze dne
2. 4. 2012
11. Chodník v ulici Sečská, Slatiňany-II. etapa vysoutěžená cena
1 120 000,-
Schváleno RM č.
28/2011 ze dne
17. 10. 2011
12. Rekonstrukce Švýcárny, Slatiňany zadáno z roku 2011
13. Obnova původního objektu stodoly u č. p. vypsáno výběrové
66 Slatiňany (Švýcárna) řízení
14. Oprava „Kočičího hrádku“ vypsáno výběrové
řízení
20. 4. 2012 Slatiňany

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.