Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2013

Akce v roce 2013 – aktualizace k 20. 12. 2013
Poř. č. Stavba Plánovaný
termín
Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
Stav Finanční částka dle
skutečnosti (Kč)
01. PD – Doprava v klidu – část 1. Slatiňany
(ul.Švermova,Havlíčkova,Klášterní,T.G.M.)
12 200 000,00 objednáno a bude
dokončeno do
6/2014
02. PD – Přechod pro chodce na I/37 na T.G.M.
Slatiňany u Bonetu
12 60 000,00 nebude se dělat
03. Oprava chodníku kolem zámecké zdi
Na Podskále, Slatiňany
11 100 000,00 nebude se dělat
04. PD – chodník Slatiňany – Sečská ulice,
Slatiňany – III. etapa
9 96 800,00 dokončeno 96 800,00
05. PD – chodník v ul. Schmoranzova, Slatiňany 3-4 25 000,00 dokončeno 23 837,00
06. PD – MK ve Škrovádu-stavba B 1 17 545,00 dokončeno 17 545,00
07. PD – MK ve Slatiňanech-stavba C 1 16 335,00 dokončeno 16 335,00
08. PD – MK ve Slatiňanech-stavba D 2 17 545,00 dokončeno 17 545,00
09. PD – MK ve Slatiňanech, ul. Vrchlického 3 70 180,00 dokončeno, ale bude
se přepracovávat
současně s areálem
Modely
70 180,00
10. PD – Bezpečné opatření u žel. přejezdu v ulici
Na Ostrově, Slatiňany
9-10 24 200,00 objednáno a bude
dokončeno 2014
11. Odvod povrchových vod z JZ části obce
Trpišov
12 540 000,00 objednána PD k ÚŘ
a bude dokončeno v
2014
12. MŠ Slatiňany – zateplení obálky objektu – I.
etapa
8 r. 2013 – 88 066,00
celkem 828 103,00
dokončeno r. 2013 – 88 066,00
celkem 828 103,00
13. MŠ Slatiňany – zateplení obálky objektu – II.
etapa
7-8 2 500 000,00 dokončeno 1 489 887,80
1
4
. Švýcárna Slatiňany
– 4 ks laviček
2

3 65 000,00 dokončeno 60 558,00
1
5
. Švýcárna Slatiňany
– hrací prvek 40 000,00 dokončeno zařídila p. Tesařová
1
6
. Společenský dům Slatiňany
– likvidace
komínu, úprava topení a nový komín
– I.etapa
9 224 701,84
dokončeno 87 120,00
1
7
. Společenský dům Slatiňany
– osvětlení
1
2 60 000,00 dokončeno 48 391,53
1
8
. Oprava památníku a křížku v Kunčí
8

9 130 000,00
dokončen
o
dotace vyúčtována
106 043,00
dotace 11 000,00
19
. Přeložení dlažby u památníku a křížku v
Kunčí
8

9
9
-10
1
2 000,00 1. část dokončena
2. část dokončena
4 985,0
0
10 691,56
20
. Oprava 2 křížků nad Škrovádem 10 230 000,00
dokončeno
dotace vyúčtována a
městu posláno na
účet 40 000,
– Kč
179 975,00
2
1
. Dokončení hřiště
– nové prvky na hraní, vč.
dopadové plochy
4

6 470 000,00 dokončeno 479 898,10
2
2
. Stavba VO v ul. Na Ostrově, Slatiňany
4

5 440 375,00 dokončeno 440 375,00
2
3
. PD
– Prodloužení VO v ul. Čechova,
Slatiňany
9 16 819,00 dokončeno 16 819,00
2
4
. PD
– Prodloužení VO ke Skalám, Škrovád
9 30 129,00 dokončeno 30 129,00
2
5
. PD
– Osvětlení 2 přechodů na T.G.M.,
Slatiňany
9 19 239,00
d
okončeno 19 239,00
2
6
. Výměna VO na T. G. M. Slatiňany
7

8
1 353 571,00 dokončeno
1 118 654,00
2
7. Výměna VO na ul. Vítězství, Slatiňany
6

8 417 297,61 dokončeno 417 297,61
2
8. Výměna rozvaděče VO v ul. Tyršova,
Slatiňany
4 80 000,00 dokončeno 31 992,40
Montáž místního rozhlasu v ul. T. G.
Masaryka a Vítězství, Slatiňany
8

9 57 310,00 dokončeno 57 310,00
2
9
. Zrušení pohřebiště v Kunčí a zřízení
pietního místa
50 000,00 nebude se dělat
-málo
fin.pr., dáno do
rozpočtu na rok 2014
30
. PD
na realizac
i výtahu u DPS Slatiňany 12 52 000,00 objednáno
3
1
. PD na nový hromosvod na objekt has. 11 20 000,00 dokončeno 13 915,00
zbrojnice
32. Výstavba části kanalizace na Říšti, Slatiňany 9-10 1 189 004,00 vysoutěženo a
zadáno, ale dělá Vak
33. Rekonstrukce MK na Podskále, Slatiňany 9 196 867,00 dokončeno 196 867,00
34. Připojení el. zařízení pro napájení kamery
v ulici Vítězství, Slatiňany
12 27 200,80 dokončeno 27 200,80
35. Realizace klimatizace na matrice MěÚ
Slatiňany
6 55 000,00 dokončeno 85 975,00 -akce byla
rozšířena i o kancelář
účtárny, ale fakturace
nešla přese mě
36. Otevírání brány na dvůr MěÚ Slatiňany
pomocí mobilu
10 14 505,48 dokončeno 14 505,48
37. Výměna rozvaděče VO v ul. Medunova,
Slatiňany
12 44 588,50 dokončeno 44 588,50
38. Posuvná brána a branka na dvůr MěÚ
Slatiňany
12 137 169,23 objednáno a bude
dokončeno do 18. 4.
2014
Požádáno o dotace
Dokončení víceúčelového hřiště 235 000,00 neobdrželi jsme
Restaurování křížku I. ve Škrovádu 49 770,00 neobdrželi jsme
Restaurování křížku II. ve Škrovádu 48 825,00 obdrželi jsme vyúčtování odesláno
Oprava památníku a křížku v Kunčí 77 425,00 obdrželi jsme vyúčtování odesláno
Musí se řešit
PD – Přechod pro chodce na I/37 na T.G.M.
Slatiňany u Bonetu
nebude se dělat
Oprava chodníku kolem zámecké zdi
Na Podskále, Slatiňany
nebude se dělat
Zrušení pohřebiště v Kunčí a zřízení pietního
místa
návrh a realizace dána do
návrhu rozpočtu na rok
2014
Akce napsané červenou barvou – akce rozšířené oproti rozpočtu
Akce napsané zelenou barvou – akce v rozpočtu na rok 2013 nebyly
Akce napsané modrou barvou – akce přecházely z roku 2012 a dokončily se v roce 2013
20. 12. 2013 Slatiňany
Vypracovala: Eva Esserová

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.