Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2015

Plánované akce v roce 2015
Poř.
č.
Stavba Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
01. Oprava propustku MK v Trpišově 100 000,00
02. PD k ÚŘ – úprava kom. a parkovišť sídliště u č. p. 720, 750, 742, 743, 748 a 749 80 000,00
03. Stavba – úprava kruhového objezdu ve Slatiňanech 200 000,00
04. PD k ÚŘ – chodník v Kaštance, Slatiňany (ke Švýcárně) 50 000,00
05. PD k ÚŘ – chodník v Trpišově 60 000,00
06. Stavba chodníku mezi ul. Nerudova a Školská, Slatiňany 750 000,00
07. Stavba chodníku v ul. Schmoranzova, Slatiňany 750 000,00
08. Předání kanalizace na Vak – ul. Husova, Slatiňany 400 000,00
09. Stavba – odvodnění křižovatky T ve Škrovádu (dešťová kanalizace) 150 000,00
10. Stavba – odvodnění horní části komunikace v Trpišově (dešťová kanalizace) 400 000,00
11. PD redukovaná ke SŘ na odvodnění horní části komunikace v Trpišově 45 000,00
12. Kanalizace Trpišov 1. část (křižovatka u objektu PČR) – org. výb. říz. na dodavatele 0 úvěr
13. Oprava a restaurování pomníku býv. starosty Slatiňan Josefa Holuba 50 000,00
14. Malování vchodů č. p. 822 – 825 30 000,00
15. Malování vchodů č. p. 832 – 835 30 000,00
16. Oprava a zateplení nad bytem č. 4/833 70 000,00
17. Modela – stavební zaměření 65 000,00
18. VO – kontrola defektoskopie sloupů VO 120 000,00
19. VO – pasport na VO 100 200,00
20. VO – pronájem SW na vedení pasportu 16 000,00
21. VO – zpracování projektu obnovy VO z pasportu 25 000,00
22. Vánoční osvětlení 250 000,00
23. PD – na přechodová svítidla na přechodech v ul. T. G. M. 50 000,00
24. Stavba VO – přechodová svítidla na přechodech v ul. T. G. M. 400 000,00
25. PD – VO podél chodníku mezi ul. Školská a Nerudova 10 000,00
26. Stavba VO – prodloužení VO v ul. Čechova 240 000,00
27. Stavba VO – v ul. Jungmannova 40 000,00
28. Stavba VO – u Sečské ulice – 1. projekt 170 000,00
29. Stavba VO – u Sečské ul. – 2. projekt 80 000,00
30. Přeložka vrchního el. kabelu VO a MR v ul. Schmoranzova 30 000,00
31. Zpracování návrhu na zrušení pohřebiště v Kunčí 20 000,00
32. Realizace zřízení pietního místa v Kunčí 150 000,00
33. Kompostárna-připojení odběrného místa el. en., PD na rozvod el. en. + real. rozvodu 52 000,00
34. Oprava střechy na altánu v Třešňovce 55 000,00
35. Oprava části chodníku v T. G. M. při výstavbě kanalizace Vakem
36. MěÚ Slatiňany – malování chodeb 25 000,00
37. MěÚ Slatiňany – úprava dvoru 160 000,00
Stavby, které budou financované z HV
01. Stavba komunikace ve Škrovádu – stavba B (k RD p. Vrtala) 660 000,00 0,00
02. Stavba komunikace ve Slatiňanech – stavba D (k RD p. Machače) 550 000,00 0,00
03. Stavba komunikace ve Slatiňanech – stavba C (k RD p. Pouče) 680 000,00 0,00
04. PD – úprava návsi v místní části Škrovád 0,00
05. Chodník podél Sečské ulice, Slatiňany – část 4. (Říště) 0,00
06. Stavba chodníku u MěÚ Slatiňany na T. G. M. 0,00
07. Kanalizace Říště KŠ 34 – KŠ 50 0,00
08. Výměna VO na Škrovádském nábřeží 0,00
09. Realizace zdvižné plošiny u DPS Slatiňany 0,00
10. Rozšíření parkování v sídlišti poz. parc. č. 171/19 k. ú. Slatiňany financování z oprav
komunikací
23. 1. 2015 Slatiňany
Vypracovala: Eva Esserová

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.