Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2016

Plánované akce v roce 2016
Poř. č. Stavba Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
01. Studie-přechod pro chodce v ul. Schmoranzova, Slatiňany 14 000,00
02. Oprava mostu ve Škrovádu 250 000,00
03. PD k ÚŘ, SŘ-přechod pro chodce v ul. Schmoranzova, Slatiňany 50 000,00
04. PD ke SŘ-komunikace v Kunčí (úsek část B) 150 000,00
05. Stavba-úprava kruhového objezdu ve Slatiňanech 230 000,00
06. Stavba-úprava přechodu pro chodce u potravin pana Málka na T. G. M. Slatiňany 250 000,00
07. Oprava chodníku v ul. Dělnická, Slatiňany (jižní strana) 261 000,00
08. Oprava chodníku v ul. Nádražní, Slatiňany 200 000,00
09. PD ke SŘ-chodník podél ul. Sečská-IV.etapa, Slatiňany 10 000,00
10. Zaměření a PD k ÚŘ-úprava ploch na sídlišti ul. Tyršova, Slatiňany 120 000,00
11. PD k ÚŘ, SŘ-parkoviště u nádraží, Slatiňany 60 500,00
12. Deratizace 30 000,00
13. Stavba-odvodnění horní části komunikace ve Škrovádu (dešťová kanalizace) 150 000,00
14. Kanalizace Říště KŠ 34 – KŠ 50 4 000 000,00
15. Předání kanalizace na Vak-část ul. Nerudova a Ke Stadionu, Slatiňany 300 000,00
16. Výtokový objekt u nádrže u nádraží Slatiňany 330 000,00
17. Oprava opěrné zídky u nádraží, Slatiňany 800 000,00
18. PD včetně rekonstrukce elektroinstalace v občerstvení na plovárně Slatiňany 50 000,00
19. Nová dlažba do vstupních prostor plovárny Slatiňany 160 000,00
20. Nová dlažba a terénní úpravy na plovárně Slatiňany 90 000,00
21. Ochranná síť na víceúčelovém hřišti, Slatiňany 30 000,00
22. Opravy a udržování-úprava terénu kolem nového oplocení na víceúčelovém hřišti Slatiňany 30 000,00
23. Malování sušáren v bytovém domě č. p. 822-825 Slatiňany 7 000,00
24. Osazení revizní šachty na spec. spoje ke stávajícímu potrubí v bytovém domě č. p. 822-825 Slatiňany 180 000,00
24. Malování sušáren v bytovém domě č. p. 832-835 Slatiňany 7 000,00
25. Osazení revizní šachty na spec. spoje ke stávajícímu potrubí v bytovém domě č. p. 832-835 Slatiňany 180 000,00
26. Sociální zařízení na parkovišti-nová dlažba do bufetu V Kaštance, Slatiňany 60 000,00
27
. Modela čp. 49 Slatiňany
-zadání architektonické soutěže na stavební úpravy objektu 70 000,00
28
. VO
-defektoskopie sloupů VO města Slatiňany 300 000,00
29
. VO
-PD na prodloužení VO v ul. Čechova, Slatiňany 21 000,00
30
. VO
-PD na VO v ul. Tarasích, Slatiňany 21 000,00
31
. VO
-stavba
-prodloužení VO v ul. Čechova, Slatiňany 250 000,00
32. VO
-stavba
-v části ul. Neumannova, Slatiňany 150 000,00
33
. PD pro realizaci pietního místa v Kunčí 50 000,00
34
. Kočičí hrádek
-obnova nátěru a oprava 25 000,00
35
. Hřiště v Trpišově
-umělá tráva 200 000,00
36
. Inf. tabule na Vilemínině stezce, Slatiňany 20 000,00
37. Žaluzie do okna servrovny na MěÚ Slatiňany
2 000,00
38. Koberec do kanceláří č. 5 a 6 na MěÚ Slatiňany 25 000,00
39. Posouzení a návrh na výměnu osvětlení
v kancelářích č.4 a 3 na MěÚ Slatiňany 50 000,00
40
. Stavba spisovny v podkroví na MěÚ Slatiňany 120 000,00
Stavby, které budou financované
z HV
01. PD ke SŘ
-komunikace od mostu k RD čp. 8 Škrovád 0,00
02. Stavba komunikace ve Škrovádu
– stavba B (k RD p. Vrtala)
– 660 000,00 0,00
03. Chodník podél Sečské ulice
-část IV.

1 720 000,00 0,00
04. Stavba
-odkanalizování Kaštanky 0,00
05. Demolice soc. zařízení na plovárně Slatiňany 0,00
06. Oprava chodníku v ul. Klášterní 0,00
Akce přidané nad rámec plánovaného rozpočtu
01. Chodník žulový na T.G.M. naproti restauraci Pod zámkem 0,00
02. Nátěr šindelové střechy na Švýcárně 0,00
1
6
.
2. 201
6 Slatiňany
Vypracovala: Eva Esserová

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.