Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2017

Akce v roce 2017
Poř. č. Stavba Plánovaný termín Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
Finanční částka dle
skutečnosti (Kč)
01. Oprava mostu ve Škrovádu 9 580 000,00
02. PD-komunikace od mostu k RD p. Hrčka, Škrovád 11 65 000,00
03. PD-rekonstrukce ul. Vrchlického, Slatiňany 12 85 000,00
04. PD-k SP na úpravu komunikace Na Podskále, Slatiňany (podél
zámecké zdi)
11 67 000,00
05. Úprava přechodu na T.G. M. ve Slatiňanechu
prodejny p. Málka
10 250 000,00
06. Oprava chodníku v ul. Dělnická, Slatiňany 9 261 000,00
07. Úprava parkoviště u hřebčína, Slatiňany 5 50 000,00
08. PD-parkoviště u sokolovny, Slatiňany ÚR – 6
SP – 11
80 000,00
09. PD-parkoviště na Starém náměstí, Slatiňany ÚR – 6
SP – 11
60 000,00
10. Odkanalizování křižovatky V Kaštance, Slatiňany 5 250 000,00
11. Odkanalizování Trpišova 7
12. Předání kanalizace na Vak 11 100 000,00
13. Odbahnění a úpravy okolí nádrže u nádraží, Slatiňany 4 450 000,00
14. Společenský dům Slatiňany-nátěr oken 9 30 000,00
15. PD-ke SP na stavební úpravy občerstvení
na plovárně, Slatiňany
3 19 000,00
16. Stavební úpravy občerstvení na plovárně, Slatiňany 5 170 000,00
17. Opravy povrchu na víceúčelovém hřišti v ul. Nerudova, Slatiňany 6 70 000,00
18. Výmalba chodby a schodiště v b. d. č. p. 81 Trpišov 10 2 000,00
19. Osazení revizní šachty na spec. spoje
ke stávajícímu potrubí čp. 822-5, Slatiňany
10 100 000,00
20. Osazení revizní šachty na spec. spoje
ke stávajícímu potrubí čp. 832-5, Slatiňany
10 100 000,00
21. Modela č. p. 49 Slatiňany-architektonická soutěž na stavební
úpravy objektu
6 600 000,00
22. VO-výměna 6 kusů sloupů VO
po defektoskopické zkoušce v roce 2016
10 80 000,00
23. VO-defektoskopie sloupů VO města Slatiňany 7 150 000,00
24. VO-oprava sloupů VO po defektoskopické zkoušce v roce 2017 11 80 000,00
25. VO-údržba VO na základě revizních zpráv 10 300 000,00
26. VO-prodloužení VO v ul. Čechova, Slatiňany 7 640 000,00
27. VO-stavba VO v ul. Tarasích, Slatiňany 8 200 000,00
28. Revitalizace evangelického hřbitova v Kunčí 10 610 000,00
29. Vyhlídka k Vilemínině stezce, Slatiňany 9 25 000,00
30. DPS-dokončení omítek stropů v 1. PP 3 160 000,00
31. DPS-výměna rozvaděčů v bytech 10 190 000,00
32. HZ-přístřešek a WC, Trpišov 11 70 000,00
33. Žaluzie do oken knihovny MěÚ Slatiňany 2 8 000,00
34. Malování kanceláří v 1. NP na MěÚ Slatiňany 17 000,00
35. Koberec do kanceláří č. 5 a 6 na MěÚ Slatiňany 25 000,00
36. Rekonstrukce osvětlení v kancelářích v 1. NP na MěÚ Slatiňany 150 000,00
37. Nová kamna do úřadovny v Kunčí 4 10 000,00
38.
Stavby, které budou financované z HV
01.
02.
Akce přidané nad rámec plánovaného rozpočtu
01.
02.
11. 1. 2017 Slatiňany
Vypracovala: Eva Esserová

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.