Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2018

Akce v roce 2018
Poř. č. Stavba Plánovaný termín Finanční částka v rozpočtu (Kč)

01. Oprava propustku na MK Trpišov do 9 150 000,00

02. PD-rekonstrukce ul. Vrchlického, Slatiňany zadat až po skončení arch. soutěže na rekonstrukci objektu č. p. 49 Vrchlického ul. 85 000,00

03. Rekonstrukce komunikace v ul. Klášterní, Slatiňany, včetně VO do 11 5 500 000,00

04. Stavba komunikace ve Škrovádu (k RD č. p. 94 p. Vrtala) do 9 660 000,00

05. Úprava přechodu na T.G. M., Slatiňany – u prodejny p. Málka do 11 250 000,00

06. PD-parkoviště v ul. Medunova, Slatiňany do 11 70 000,00

07. PD-parkoviště na St. náměstí, Slatiňany do 11 85 000,00

08. Rekonstrukce parkoviště na St. náměstí, Slatiňany do 11 320 000,00

09. Oprava-celková výměna chodníku v ul. Dělnická, Slatiňany do 9 450 000,00

10. Oprava-celková výměna chodníku v části ul. Medunova, Slatiňany do 9 550 000,00

11. PD-chodník ve Škrovádu od křižovatky „T“ ke křížkům do 12 145 000,00

12. PD-chodník v ul. Švermova, Slatiňany do 11 81 100,00

13. PD-parkoviště u sportovních zařízení na Škrovádském nábřeží Slatiňany do 11 120 000,00

14. PD-parkoviště před sokolovnou, Slatiňany do 6 86 000,00

15. Oprava-celková výměna chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice) do 10 400 000,00

16. Deratizace do 11 20 000,00

17. PD-dešťová vpusť vč. napojení na kanalizaci v ul. Nádražní, Slatiňany do 5 8 000,00

18. Stavba dešťové vpusti vč. napojení na kanalizaci v ul. Nádražní, Slatiňany do 9 60 000,00

19. PD k ÚR a SP na odkanalizování Kunčí do 12 650 000,00

20. Úpravy okolí nádrže u nádraží, Slatiňany do 9 600 000,00

21. PD na stavbu vodovodní přípojky k objektu č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany do 10 83 000,00

22. Společenský dům Slatiňany-nátěr oken do 5 20 000,00

23. Plovárna-opravy sprch a chodníčků do 6 286 044,00

24. Plovárna-oprava střešní krytiny nad objektem (vlevo od vstupu) do 6 15 000,00

25. Plovárna-pergola do 5 62 000,00

26. Plovárna-markýza do 6 20 000,00

27. Víceúčelové hřiště Nerudova, Slatiňany-opravy a udržování povrchu do 7 70 000,00

28. Osazení revizní šachty na spec. spoje do 3 100 000,00

29. Osazení revizní šachty na spec. spoje ke stávajícímu potrubí čp. 832, Slatiňany do 3 100 000,00

30. Sociální zařízení V Kaštance-stavební úpravy do 2 57 627,46

31. DS T. G. M. 771, Slatiňany-výměna skla výkladů u květin do 5 9 000,00

32. Vánoční osvětlení v ul. Jiráskova, Slatiňany do 11 150 000,00

33. Vánoční osvětlení v ul. Jiráskova, Slatiňany-stromy do 11 170 000,00

34. VO-defektoskopie-kontrola stožárů po opravě do 10 50 000,00

35. VO-oprava stožárů po defektoskopické zkoušce do 10 100 000,00

36. VO-údržba VO na základě revizních zpráv do 10 300 000,00

37. VO-stavba v části ul. Medunova, Slatiňany do 9 355 000,00

38. VO-PD v části ul. T. G. M., Slatiňany zadat až po jednání s ŘSD 35 000,00

39. VO-PD v ul. Švermova a Klášterní, Slatiňany do 11 146 000,00

40. VO-PD v Trpišově (k RD p. Plachého) do 12 15 000,00

41. VO-PD na Starém náměstí a okolí, Slatiňany do 3 80 000,00

42. VO-PD v ul. Schmoranzova, Slatiňany do 7 60 000,00

43. Realizace pietního místa v Kunčí do 11 850 000,00

44. Oprava pomníku velitele hasičů na hřbitově do 9 40 000,00

45. DPS-rekonstrukce koupelny v 1. NP do 2 223 385,24

46. DPS-PD na úpravu prostranství před vstupem do 2 40 000,00

47. DPS-úprava prostranství před vstupem do 10 700 000,00

48. HZ Trpišov-přístřešek a WC do 12 50 000,00

49. HZ Slatiňany-PD na úpravy do 3 138 000,00

50. HZ Slatiňany-rekonstrukce do 11 2 768 593,95

51. MěÚ Slatiňany-malování kanceláří v 1. NP do 11 17 000,00

52. MěÚ Slatiňany-čistící zóny na chodbách do 2 13 000,00

53. MěÚ Slatiňany-informační systém do 9 4 000,00

54. MěÚ Slatiňany-dokončení přístřešku na dvoře do 9 98 000,00

55. MěÚ Slatiňany-klimatizace (kancelář 4, 6 a 8) do 5 124 310,00

Akce přidané nad rámec plánovaného rozpočtu
01. Oprava podezdívky a oplocení u pomníku na návsi ve Škrovádu do 2 22 748,00

02. Oprava chodníku u autobusové zastávky na návsi v Trpišově do 4 33 996,00

03. Oprava zdi a oplocení u víceúčelového hřiště v ul. Nerudova

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.