Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2019

Na zasedání zastupitelstva 12.12.2018 byl schválen rozpočet na rok 2019, jehož součástí je i plán investičních akcí. Akce nad 200tis. Kč uvádíme níže.

Tímto zastupitelé schválili akce, které bude město provádět v roce 2019. Zastupitelstva se již tyto akce většinou týkat nebudou, výběr dodavatelů, způsob realizace a další bude většinou rozhodovat Rada města anebo starosta.

U většiny akcí je v tabulce odkaz na vlastní kartu, kam může kdokoliv přidávat další informace, skutečnosti, názory a odkazy, abychom o nich mohli vést věcnou společenskou diskusi a abychom jako občané všechny ty stavby pak přijali za svoje a ne jen “pomníky” těch nahoře.

Návrh rozpočtovaných investičních a neinvestičních akcí na nemovitém majetku pro rok 2019 nad 200 tis. Kč.

Název akce Předpokládaná cena v tis. Kč
Výměna okenních výplní na ZŠ (stará budova) 2 400
I.etapa opravy elektroinstalace MŠ 750
Oprava a rozšíření veřejného osvětlení Staré náměstí a okolí 1 950
Kompletní rekonstrukce dvora DPS 1 200
Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech 380
Oprava chodníku Medunova – II. etapa 300
Oprava povrchu nábřežní komunikace ve Škrovádě 1 100
Oprava lávky Škrovád ve skalách 200
Oprava povrchu hřiště v ul. Nerudova 250
Revitalizace Kaštanky 685
Vodovodní přípojka k objektu Švýcárna 600

Projektové dokumentace nad 200 tis. Kč

Název akce Předpokládaná cena v tis. Kč
PD k ÚR a SP na odkanalizování Kunčí 428
PD pro ÚR a SP revitalizace objektu Kabeláčova mlýna – cena je odvozená od plánované ceny stavby 3 461

 

Jeden komentář u “Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2019

Napsat komentář