Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2019

Na zasedání zastupitelstva 12.12.2018 byl schválen rozpočet na rok 2019, jehož součástí je i plán investičních akcí. Akce nad 200tis. Kč uvádíme níže.

Tímto zastupitelé schválili akce, které bude město provádět v roce 2019. Zastupitelstva se již tyto akce většinou týkat nebudou, výběr dodavatelů, způsob realizace a další bude většinou rozhodovat Rada města anebo starosta.

U většiny akcí je v tabulce odkaz na vlastní kartu, kam může kdokoliv přidávat další informace, skutečnosti, názory a odkazy, abychom o nich mohli vést věcnou společenskou diskusi a abychom jako občané všechny ty stavby pak přijali za svoje a ne jen „pomníky“ těch nahoře.

Investiční akce pro rok 2019 nad 200 tis. Kč.

Název akce Předpokládaná cena v tis. Kč Termín Pozn.
Výměna okenních výplní na ZŠ (stará budova) 2 400
I.etapa opravy elektroinstalace MŠ 750
Oprava a rozšíření veřejného osvětlení Staré náměstí a okolí 1 950 po 4/2019
Kompletní rekonstrukce dvora DPS 1 200 po 4/2019
Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech 380 5-6 2019
Oprava chodníku Medunova – II. etapa 300
Oprava povrchu nábřežní komunikace ve Škrovádě 1 100*1 1 520*2 5-6 2019
Oprava lávky Škrovád ve skalách 200
Oprava povrchu hřiště v ul. Nerudova 250
Revitalizace Kaštanky 685
Vodovodní přípojka k objektu Švýcárna 600 po 4/2019
Rekonstrukce kanalizační přípojky v městské školce 460 4-5 2019

Projektové dokumentace nad 200 tis. Kč

Název akce Předpokládaná cena v tis. Kč Termín Pozn.
PD k ÚR a SP na odkanalizování Kunčí 428 1/2019
PD pro ÚR a SP revitalizace objektu Kabeláčova mlýna – cena je odvozená od plánované ceny stavby 3 461

Malé investiční akce pod 200 tis. Kč.

Název akce Předpokládaná cena v tis. Kč Termín Pozn.
Úpravy okolí nádrže u nádraží 170 zahájeny 2018, pokračovat od 3/2019
Nové prvky Olšina – Škrovád 65?80

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.