Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Jeden komentář u “Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

  1. V prvé řadě občané byli prostřednictvím březnových Ozvěn již podrobně informováni, jaké projektové dokumentace se v letošním roce připravují či budou zadány. Následně (v případě všech kladných vyjádření dotčených orgánů a u vybraných projektů také po veřejném projednání s občany) budou stavebně realizovány.
    Z uvedeného lze vyvodit, co bude předmětem realizace v příštím roce. Nicméně 1. plán stavebních akcí na rok 2020 chci sestavit již v 1. pololetí 2019 (následně bude aktualizován a dále doplňován) a to již s kvalifikovaným odhadem nákladů dle rozpracovaných PD a konzultací s projektanty. Až bude dokončen plán investic a bude s nimi seznámena Rada, resp. bude odsouhlasen, pak může být zveřejněn na webových stránkách města a také podkladem pro sestavování rozpočtu na rok 2020 a bude dán k dispozici zastupitelům ještě než budou schvalovat rozpočet města na rok 2020.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.