Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

dne 22.7.2019 Rada města vzala na vědomí vytvořený plán údržby a rozvoje nemovitostí města Slatiňany v letech 2019-2022 s tím, že daný plán bude do konce roku ještě doplňován a průběžně aktualizován. Zároveň Rada města schválila uvedené stavební akce v plánu pro rok 2020 za účelem zajištění finančních prostředků při sestavování rozpočtu na rok 2020 příp. dotačních titulů, kdy se jedná zejména o tyto akce:

Veškeré akce budou realizovány za podmínek dostatečného vyčlenění finančních prostředků v rámci návrhu rozpočtu a objemu disponibilních zdrojů města. Návrh rozpočtu schvaluje Zastupitelstvo města.

V plánu jsou větší položky, ne drobné akce či údržba.

8 komentářů u „Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

  1. V prvé řadě občané byli prostřednictvím březnových Ozvěn již podrobně informováni, jaké projektové dokumentace se v letošním roce připravují či budou zadány. Následně (v případě všech kladných vyjádření dotčených orgánů a u vybraných projektů také po veřejném projednání s občany) budou stavebně realizovány.
    Z uvedeného lze vyvodit, co bude předmětem realizace v příštím roce. Nicméně 1. plán stavebních akcí na rok 2020 chci sestavit již v 1. pololetí 2019 (následně bude aktualizován a dále doplňován) a to již s kvalifikovaným odhadem nákladů dle rozpracovaných PD a konzultací s projektanty. Až bude dokončen plán investic a bude s nimi seznámena Rada, resp. bude odsouhlasen, pak může být zveřejněn na webových stránkách města a také podkladem pro sestavování rozpočtu na rok 2020 a bude dán k dispozici zastupitelům ještě než budou schvalovat rozpočet města na rok 2020.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.