Téma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2017-2021

Plán odpadového hospodářství (POH) slouží k tomu, aby si zastupitelé i zaměstnanci obce promysleli a sjednotili přístupu k zacházení s odpadem nyní i v budoucnu a jejich rozhodnutí byla účinnější a lépe na sebe navazovala.

Celý text je zde: 17_01_01-p2205-plan_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_slatinany

Ve vyhodnocení za rok 2017 *1) se m.j. píše:

Předcházení vzniku odpadů není v současné době ve městě Slatiňany výrazněji řešeno. Město bude muset postupně přijmout republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů a aktivněji se zaměřit na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu, zahušťování sítě sběrných hnízd, nebo doplnění systému o kompostéry pro oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu přímo u občanů, zavedení systému „door to door“ či vybudování re-use centra.

Obecní plán vychází z krajského plánu.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.