Plán péče pro zvláště chráněné území – přírodní památku Hrobka

Návrh plánu péče na období 2021 – 2030 o zvláště chráněné území – přírodní památku Hrobka a o její ochranné pásmo v k. ú. Škrovád.

Schválený plán péče bude podkladem pro další ochranářský management zvláště chráněného území a pro lesní hospodářský plán (LHP) lesního
hospodářského celku (LHC) Nasavrky, pro LHP na LHC Městské lesy Slatiňany (2020 – 2029) a pro lesní hospodářské osnovy (LHO) LHC Chrudim (soukromí vlastníci).

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody k návrhu opatření pro zachování a zlepšení stavu předmětu ochrany. Slouží pouze jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby nejsou závazné.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.