Plán svozu kontejnerů na tříděný odpad

Svozové dny:
Plasty: každé pondělí
Papír: v lichém týdnu pátek, v sudém týdnu středa
Barevné sklo: první sudý čtvrtek v měsíci
Bílé sklo: 1× za 2 měsíce (v pátek)
Na ostatní odpady (textil, obuv, hračky, kovy, elektrozařízení a olej
a tuk) nejsou svozové dny přesně určeny – svoz dle potřeby.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.