Plastové kontejnery se snáze vykrádají

Zvlášť u papíru se stává, že někdo obsah vybere, roztřídí a zpeněží.

Snižování množství tříděného odpadu je sice ekologicky přínosné, ale zvyšuje to cenu likvidace papíru přepočtenou na 1 kg a také to snižuje to příjmy obce za vytříděný od EkoKomu, pokud četnost a cena svozu zůstává stejná.

Částečně lze řešit flexibilním svozem (když je kontejner plný), což je ale trochu dražší, než pravidelný svoz.

Takže na papír raději zvony anebo kontejner se zamykatelným víkem s otvorem.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.