Plasty – data o jejich produkci – nová PET je jako 2,3km v autě a její spálení vrátí jen 0,2km

Poslouchám knihu „Neobyvatelná Země“ o důsledcích probíhajícího oteplení od novináře David Wallace-Wells, který se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Nejdřív mě vyděsila a pak přiměla ke zkoumání, jak tomu sám přispívám a o něco z toho se chci podělit (protože sám to fakt nevytrhnu):

Výroba 1 kg plastu spotřebuje asi 2 kg ropy, ze kterých lze vyrobit přibližně 2 litry benzínu, takže nahrazovat balení větším ježděním není cesta. Spálením 1 kg plastu (vyrobeného z 2 kg ropy) však vyprodukuje využitelné energie jako 0,3l benzínu, takže ani spalování plastů moc neřeší, když se zpět dostane jen asi 15% energie z ropy. Plasty se docela řeší, ale na palivo se spotřebuje 11x víc ropy a plynu. Komu není budoucnost země lhostejná, měl by se 2x zamyslet, než někam jednou vyjede či poletí.

Ročně se na světě vyrobí 360 mil. tun plastů (tj. 45 kg na obyvatele planety), každý rok se produkce zvýší o 3%. Od roku 1990 se produkce plastů ztrojnásobila. Z toho v Asii se vyrobí 1/2, v samotné Číně 1/3 světové produkce.

Evropa snížila produkci meziročně o 4%, ale zvýšila jeho dovoz.1

K výrobě plastů se používá nejen ropa, ale i zemní NGL a ropný plyn LPG. Většina plynu se spotřebuje jako palivo, zatímco ropa hlavně jako surovina2

Využití ropy podle produkce (zdroj: www.weforum.org)

Nejvíce ropy a plynu se používá k dopravě (45%) a k vytápění (42%). K výrobě plastů se využijí 4%.2

podíl typů plastů na světové produkci v mil. tun (zdroj: weforum.org)

Nejvíce se z celkové produkce plastů vyrábí polypropylenu (19%). Snadno recyklovatelný PET dělá 8%.2

podíl využití plastů (zdroj: www.weforum.org)

Třetina plastů se spotřebuje na obaly. Pětina na stavění a další na textilie (oblečení a koberce).2

podíl produkce jednotlivých derivátů z ropy v USA (gasoline = benzin, distillate = hlavně nafta, other = plasty a chemie)

V USA se při výrobě plastů v roce 2010 spotřebovalo na výrobu 190 mil. barelů (26 mil. tun) ropy 13 mld. ft3 (=368mil. m3 při atmosferickém tlaku3 *0,7=258 tis. tun) zemního plynu a na ohřev a zpracování 1 mil. barelů (140 tis. tun) ropy, 399 mld ft2 (=11.10 mld. m3=378 mld. MJ = 105.10 mld. kWh = 8 mil. tun) zemního plynu a 65 mld. kWh elektřiny. Údaje to jsou jen přibližné, protože pokud jsme níže odhadli správně množství, pak by celkové teplo na výrobu 24 mi. tun plastu 170 mld. kWh odpovídalo 7kWh/1kg plastu, což ale by mělo být 22kWh/1kg – jak se uvádí níže.Takže to odpovídá spíš jen řádově než číselně..4 Bohužel se neví, kolik kg plastu se v USA roku 2010 vyrobilo, takže to zkusíme odhadnout ze zákona zachování hmoty a za předpokladu, že nebylo víc než 10% odpadu se dá předpokládat, že z 1 kg suroviny vzniklo kolem 0,9 kg plastu, což odpovídá (26+0,258/*0,9=) 24 mil. tun plastu. Světová produkce byla tehdy 260 mil. plastu, tedy 9% na USA vypadá uvěřitelně. Takže na výrobu 1 kg plastu se spotřebuje přibližně 1,1 kg ropy.

K výrobě 1 kg plastu se spotřebuje (bez dopravy) prý kolem 22 kWh5(tzv. šedá či ztělesněná energie či embodied energy). K recyklaci PET lahve je potřeba (podle technologie) podobně 10-20 MWh/kg6.

Zajímavé je srovnání se spotřebou auta:

Např. na výrobu 2 l PET lahve vážící 36 g bylo spotřebováno ca. (0,036*1,1=) 0,04 kg ropy, ze kterého se mohlo vyrobit (0,04*0,9 i u výroby benzínu předpokládáme max. 10% odpad =0,036 kg / 0,725 =) 0,05 l benzínu, tj. na ujetí (0,05*100/6=) 0,8 km osobním autem. Dalších (0,036*22=) 0,8 kWh se spotřebovalo na výrobu, což odpovídá ujetí 1,5km autem 6 litrů benzínu vytvoří 42 kWh, na které ujede menší auto 100 km, tj. 0,42 kWh na 1 km. 1 velká PET lahev spotřebuje/ušetří tolik energie, kolik spotřebuje auto na ujetí (0,8+1,5=)2,3km.

Takže obaly sice tvoří velkou část produkce plastů, ale nahrazovat je větším ježděním např. do bezobalového obchodu věc moc neřeší – cesta autem o 10 km navíc spotřebuje tolik energie a ropy jako výroba čtyř velkých PET lahví.

Spálení nic moc neřeší

Někteří politici vidí řešení v pálení plastů, ale tím se ropa moc neušetří, protože výše uvedená PET lahev při spálení výhřevnost 0,22 kWh (=0,036kg*  23MJ/kg7=6,3 kWh/kg), z čehož lze při účinnosti velmi dobré kogenerační (produkuje teplo i elektřinu) spalovny a přenosové soustavy získat max. 1/3 energie, tedy 0,075 kWh tepla pro teplovod nebo elektřiny pro elektromobil, který na to ujede ale jen 0,18 km (=0,075/0,42).

  1. údaje k roku 2018 euractiv.com: Plastic production on the rise worldwide but slowing in Europe 5/6/2019[]
  2. World Economic Forum: The world’s plastic problem in numbers 13/8/2018[][][][]
  3. All natural gas volumes are reported at a pressure base of 14.73 pounds per square inch absolute (psia)(101,5kPa vůči vakuu = standardní atmosferický tlak) and at 60 degrees Fahrenheit (16°C).  Cubic feet are converted to cubic meters by applying a factor of 0.02831685. eia.gov[]
  4. plasticpyrolysisplants.com: How much oil is used to make plastic? 2015-02-12[]
  5. Community Engineering Services: EMBODIED ENERGY POLYPROPYLENE VS COPPER []
  6. openenergymonitor.org: Plastics 5/2021[]
  7. Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně: Recyklační závody v České republice str. 45 2019[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.