plasty – velkoobjemové

Do kontejnerech ve Slatiňanech se vejdou tak akorát pytlíky plastového odpadu, velké pytle už ne.

V době svozu předat svozové firmě u kontejneru

V pytli musí být jen plast, pytel musí být pevný, aby se nerozsypal, až ho budou házet na korbu. Je dobré ohlídat, že pytel u kontejneru po odjezdu firmy nezůstal a ani že tam nebyl moc dlouho před příjezdem, aby nekazil vkus spoluobčanů.

Sběrný dvůr Recykling ve Slatiňanech

Čistý plastový odpad

Dříve se dával na S-Firmu, kde odpad roztřídili a některé druhy prodali. Aktuálně (rok 2019) se vybírají jen čisté PET lahve a ty se prodávají, ostatní se vozí na skládku jako objemový odpad. Proto je lepší plasty nacpat do kontejnerů, které zpracovává společnost Granplast, která většinu plastu vytřídí.

Znečištěný měkký plast a tvrdé plasty

Pokud je to opravdu směs špatná, PET lahve nevyprázdněné, špinavé obaly apod., bereme to jako objemný odpad a posíláme na skládku

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.