Plat tajemníka Slatiňan

Tajemník městského úřadu spadá do 12. platové třídy. Konkrétní plat je neveřejný, ale lze ho přibližně odvodit z příslušných zákonů a nařízení:

  • Základní hrubá mzda se odvozuje od délky praxe v rozpětí 24 770 Kč – 36 470 Kč1 a při pracovním úvazku 40 h/týden),
  • příplatek za vedení do 50% z maxima dané třídy (zde až 18 tis.)2 a
  • osobní příplatek, který se stanoví do 50 – 100% platového tarifu (tedy zde + 18tis a více)3

Tyto příplatky určuje starosta 4.

Čistá mzda je kolem 3/4 hrubé mzdy, tedy v tomto případě může být až (36 + 18 + 18)*3/4 = 54 tis. Kč.5

  1. kurzy.cz: Platová tabulka manuálních a kulturních pracovníků, úředníků a odborníků 2021 k 7/9/2021[]
  2. zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších[]
  3. § 131 Osobní příplatek – (1) Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. (2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.[]
  4. § 103 odst. 3 zákona o obcích[]
  5. přesný aktuální výpočet čisté mzdy z hrubé na kurzy.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.