Návrh: Zavést platbu za odpady za nemovitost místo za osobu

V ČR je nejčastější způsob odvození platby občanů za odpady podle trvalého bydliště na osobu.

Legislativa umožňuje účtovat obcím poplatek místo na hlavu, na popisné číslo.

Účtování na hlavu nezohledňuje, že část produkce odpadu je odvislá od domácnosti a ne od počtu osob a proto je tento poplatek méně spravedlivý pro domácnosti s více členy, typicky s dětmi, a proto i méně motivuje méněčetné domácnosti (což je většina domácností v ČR, průměrná velikost domácnosti v ČR je 1,5) a proto i efektivita motivace je nižší.Účtování na popisné číslo naopak neřeší skutečnost, že část odpadu závisí na počtu obyvatel domácnosti.

Zákon však umožňuje obci plošně nastavit slevu podle buď podle počtu obyvatel, avšak už ne trvalých, ale skutečně bydlících, což je hůře kontroluje. Kombinace není jednoduše možná, ledaže by obec měla s každým producentem odpadu (domácností, obyvatelem) smlouvu, což se obtížně administruje.*1

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.