Návrh: Platba závislá na množství odpadu (PAYT)

Finanční motivace obyvatel je považována za nejúčinnější nástroj předcházení vzniku odpadu. Obce, kde je platba za odpady odvozena od objemu nádob na směsný odpad (PAYT), produkují obvykle i celkově méně odpadů.

Výhody a nevýhody PAYT

Platba obyvatel za odpady, odvozená od velikosti a frekvence svozu popelnic, má své výhody a nevýhody. Hlavní výhodou PAYT je, že domácnostem zprostředkovává přímou vazbu mezi jejich produkcí odpadů a platbou za ně. Domácnosti si samy volí způsob, jak budou s odpady nakládat (sami volí velikost nádoby nebo frekvenci svozu nebo oboje).

Za hlavní nevýhodu PAYT je považován vznik černých skládek. Do jisté míry se jedná o mýtus. Jediný zaregistrovaný problém byl to, že část domácností nedává do poplenic popel z uhlí. To, že jsou obavy z čených skládek přehnané dokládá i fakt, že náklady na jejich likvidaci čených skládek jsou v ČR velmi nízké (do 10 Kč na 1 obyvatele a rok). Nepotvrdilo se nám ani to, že v obcích, kde mají zaveden PAYT, domácnosti své odpady pálí víc než jinde.  Ke vzniku černých skládek může vést i poplatek na hlavu, pokud obce vyváží popelnice s frekvenci nižší než 1x týdně. *2)

2 komentáře u „Návrh: Platba závislá na množství odpadu (PAYT)“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.