Plugin: Temata functions

Funkce modulu „temata-functions“

Nastavení: priorita 1 (11 koliduje se zobrazováním nad>kapitol)

== Description ==

The **Temata functions** plugin allows you to add a cool functions for interaction and several types of post allowing create network of logical connected information:

* Allows list post beeing in two categories together through
* Add link to connected posts to top (superior) and bottom (inferior) of post content
* Inferior posts are grouped according its template category (which are under „sablona“ category)
* Displayng of inferior posts is driven by information in template category description
* Before post title text is added template category name as prefix in class=’title-prefix‘
* Allow create list and sum table of several user variables throught posts
* Modifies post order in the Recent Post Widget
* A Post title can be formated according to category (which are under „stav“ category)
* In the post footer there is number of comments linked to the comments
* Allow to Embeded a post into specific place in another post wia shortcode
* Displays future articles publicly; also drafts when &preview=true is added; privates just if the logged user is ‚administrator‘,’editor‘,’author‘ or ‚contributor‘
* adds target=“_blank“ to external links (including <a(...)href=(...):/(...)> before storing the text into the database (in the editor before save)

= Features =

  • Pokyny pro redaktory
  • **super** – na začátku textu pod nadpisem zobrazí seznam titulů příspěvků, jejichž ID má aktuální příspěvek v uživatelské proměnné „“
   u nadřazeného příspěvku se tento zobrazí dole a to v závislosti na tom, v jaké rubrice podrubriky „šablona“ je soukromé podřízení příspěvky se zobrazují pouze uživatelům od úrovně „autor“ (funkce šablony slatinak)
   vzhled výpisy příspěvků dotyčné podrubriky je určen poznámkami v popisu podrubriky from „sablona“ super-category :
  • Prefixes (předpony) definiing post type (according to any category under master -category „Šablona“ or „Template“)
   • if the category description has „nadpis:X“ or „heading:X“, where X begins with ‚a‘ or ‚y‘, then put heading for every category of subordinate post (overrides $list_header parameter)
   • if the category description has „odrážka:X“ or „bullet:X“, then uses in list X instead of standard bullet
   • if the category description has „pořadí:X“ or „order:X“, then X (1 digit) means order of listing: 5=default, 0=highest (up), 9=lowest (bellow)
   • if the category description has „datum:X“ or „date:X“, where X begins with ‚a‘ or ‚y‘ then also date of related post will be displayed in the list (before title)
   • if the category description has „budoucí:X“ or „future:X“ (or post status is ‚private‘), where X=a or y then lists also future posts of this category )
   • if in description this category is „předpona:a“ or „prefix:y“ then prefix to titles of posts is added (e.g. „Téma:“),
   • the prefix will have a css class „title-prefix“;
  • **zdroj** – zdroj informace ve tvaru: text [datum vložení d/m/rrrr] adresa;
   • každý zdroj ve zvláštní proměnné, druhé datum se napíše do závorky (funguje jen v šabloně „slatiňák“);
   • na pořadí nezáleží; pokud je na začátku číslo >9 <1E5 a není vyplněn odkaz, pak dodá odkaz příspěvku toho čísla – podobně i text vezme z nadpisu;
   • pokud je text uzavřen {}, pak se tento zobrazí jako bublina (html_title)
  • **func** – parametr je název proměnné, kterou sečte po příspěvcích (např. hodiny) do tabulky pod příspěvek
   user variables counted in post, where the „func“ is used

   • editace_hodiny – čas strávený editací webu
   • editace_koruny – výdaje na editaci webu
   • cms_hodiny – čas strávený programováním a správou programu webu; rubrika: [výdaje]
   • cms_koruny – výdaje na provoz webu
   • (there can be more)
   • nahrazeno „param“
  • **param**  * [PARAM_SUM {variable} [{nadpis}]] prints summary table for values and variables stored in „param“ custom variable (‚param’=>'{variable}{SPACE}{value}), both decimal points „.“ and „,“ are accepted.
  • **komunikace** – formát: {datum osoba text} – např. 2/5/2018 AB original message From: robert koblizek To:
   * emailové adresy a osobní údaje je třeba odstranit nebo anonymizovat
  • * Embedded post wia shortcode [embed_post post_id=“1879″], possible other options: ‚post_id‘ => 0, ‚type‘ => ‚excerpt‘, ‚limit_word‘ => 50, ‚hide_more‘ => 0, ‚more_text‘ => ‚ … více‘, ‚quote_text‘ => ‚čtěte také… ‚
  • show/hide text toggle with more/less:
   • either [MORE] skrytý text [/MORE]
   • or [MORE skrytý text] – u toho nepoužívat „, tagy některé nefungují, ani nelze zahrnout víc odstavců
   • uses evenmore_less.js and jquery_min.js script files;
   • use .morecontent CSS class for display definiton of „more“ part of the text
   • you can change text for „more“ (…) or „less“ (<<) in the evenmore_less.js file
 • [a] [A] nahradí @ jako obrázek
 •  [EM {email@domena.tld}] nebo [em {email@domena.tld}] nebo [email {email@domena.tld}]
 • zobrazí ikonu pošty a email s nahrazeným zavináčem a tečkou obrázky
 • [TEL {tel.číslo}] nebo [tel {tel.číslo}] nebo [tlf {tel.číslo}] zobrazí ikonu telefonu a číslo s odkazem typu tel:
 • [WWW {web adresa}] nebo [www {web adresa}] zobrazí ikonu internetu a adresu s linkem
 • [FBA {facebook adresa}] nebo [fba {facebook adresa}] facebook address zobrazí ikonu telefonu a číslo s odkazem typu href (pokud není http na začátku, tak doplní https://www.facebook.com/
 • [FB {facebook post ID}] nebo [fb {facebook post ID}] vloží náhled příspěvku
 • [AUTHORS] vypíše seznam autorů seřazený sestupně podle počtu příspěvků
 • poznámky pod čarou (integrován plugin Footnotes Made Easy)
  • Takto se to zapisuje
   This is a sentence ((and this is your footnote)).
  • A takhle to vypadá:
   This is a sentence 1.
  • Před ( by měla být mezera, jinak to nemusí fungovat (ale většinou funguje).
  • Important note: Make sure you include a space before your opening double parentheses or the footnote won’t work!
  • Opakující se odkaz se zobrazí jen jednou
  • Prioritu je dobré dát na 5, protože výchozí priorita je 11, takže poznámky se dělají za počítadlem stránek i hodnocením (palec nahoru a dolů).
  • pozn.: Po integraci tohoto pluginu byla aktualizována rutina strip_shortcodes o filtrování také (( xxx )), např. nahrazením
   preg_replace('/\(\(.*\)\)/', '*', strip_shortcodes($str));
  • The footnote will then appear at the bottom of your post/page.
 1. and this is your footnote[]

Jeden komentář u “Plugin: Temata functions

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.