Plugin: Temata functions

== Description ==

The **Temata functions** plugin allows you to add a cool functions for interaction and several types of post allowing create network of logical connected information:

* Allows list post beeing in two categories together through
* Add link to connected posts to top (superior) and bottom (inferior) of post content
* Inferior posts are grouped according its template category (which are under “sablona” category)
* Displayng of inferior posts is driven by information in template category description
* Before post title text is added template category name as prefix in class=’title-prefix’
* Allow create list and sum table of several user variables throught posts
* Modifies post order in the Recent Post Widget
* A Post title can be formated according to category (which are under “stav” category)
* In the post footer there is number of comments linked to the comments
* Allow to Embeded a post into specific place in another post wia shortcode
* Displays future articles publicly; also drafts when &preview=true is added; privates just if the logged user is ‘administrator’,’editor’,’author’ or ‘contributor’

= Features =

  • Pokyny pro redaktory
  • **super** – na začátku textu pod nadpisem zobrazí seznam titulů příspěvků, jejichž ID má aktuální příspěvek v uživatelské proměnné „“
   u nadřazeného příspěvku se tento zobrazí dole a to v závislosti na tom, v jaké rubrice podrubriky „šablona“ je soukromé podřízení příspěvky se zobrazují pouze uživatelům od úrovně „autor“ (funkce šablony slatinak)
   vzhled výpisy příspěvků dotyčné podrubriky je určen poznámkami v popisu podrubriky from „sablona“ super-category :
  • Prefixes (předpony) definiing post type (according to any category under master -category “Šablona” or “Template”)
   • if the category description has „nadpis:X“ or „heading:X“, where X begins with ‘a’ or ‘y’, then put heading for every category of subordinate post (overrides $list_header parameter)
   • if the category description has „odrážka:X“ or „bullet:X“, then uses in list X instead of standard bullet
   • if the category description has „pořadí:X“ or „order:X“, then X (1 digit) means order of listing: 5=default, 0=highest (up), 9=lowest (bellow)
   • if the category description has „datum:X“ or „date:X“, where X begins with ‘a’ or ‘y’ then also date of related post will be displayed in the list (before title)
   • if the category description has “budoucí:X” or “future:X” (or post status is ‘private’), where X=a or y then lists also future posts of this category )
   • if in description this category is „předpona:a“ or „prefix:y“ then prefix to titles of posts is added (e.g. „Téma:“),
   • the prefix will have a css class „title-prefix“;
  • **zdroj** – zdroj informace ve tvaru: text [datum vložení d/m/rrrr] [www adresa];
   • každý zdroj ve zvláštní proměnné, druhé datum se napíše do závorky (funguje jen v šabloně „slatiňák“);
   • na pořadí nezáleží; pokud je na začátku číslo >9 <1E5 a není vyplněn odkaz, pak dodá odkaz příspěvku toho čísla – podobně i text vezme z nadpisu;
   • pokud je text uzavřen {}, pak se tento zobrazí jako bublina (html_title)
  • **func** – parametr je název proměnné, kterou sečte po příspěvcích (např. hodiny) do tabulky pod příspěvek
   user variables counted in post, where the “func” is used

   • editace_hodiny – čas strávený editací webu
   • editace_koruny – výdaje na editaci webu
   • cms_hodiny – čas strávený programováním a správou programu webu; rubrika: [výdaje]
   • cms_koruny – výdaje na provoz webu
   • (there can be more)
   • nahrazeno “param”
  • **param**  *

   [{nadpis}

   DatumHodnotaStavPoložka
   ] prints summary table for values and variables stored in “param” custom variable (‘param’=>'{variable}{SPACE}{value}), both decimal points “.” and “,” are accepted.
  • **komunikace** – formát: {datum osoba text} – např. 2/5/2018 AB original message From: robert koblizek To:
   * emailové adresy a osobní údaje je třeba odstranit nebo anonymizovat
  • * Embedded post wia shortcode
   (příspěvek #1879 nenalezen)
   , possible other options: ‘post_id’ => 0, ‘type’ => ‘excerpt’, ‘limit_word’ => 50, ‘hide_more’ => 0, ‘more_text’ => ‘ … více’, ‘quote_text’ => ‘čtěte také… ‘
  • show/hide text toggle with more/less: use shortcut text (use evenmore_less.js and jquery_min.js script files;)
   • use .morecontent CSS class for display definiton of “more” part of the text
   • you can change text for “more” (…) or “less” (<<) in the evenmore_less.js file

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.