Po 12.9 Veřejná diskuse ke strategickému plánu rozvoje

v rámci projektu Otevřené a přitažlivé měs-
to byl prostřednictvím odborných skupin
zpracován Strategický plán rozvoje města
v letech 2022–2027. Jedná se o koncepční
dokument, který řeší různé oblasti roz-
voje města, ať již např. v oblasti dopravy,
školství, sportu, cestovního ruchu, či ži-
votního prostředí. Zároveň se stal jedním
z podkladů při tvorbě koncepce dopravy či
v současné době zpracovávané koncepce
cestovního ruchu. Tento dokument je též
mnohdy vyžadován ze strany dotačních
orgánů jako nezbytná příloha žádosti o do-
tační prostředky.
Přijměte pozvání na  veřejné seznámení
se s tímto dokumentem, které se usku-
teční ve středu pondělí dne 12. 9. 2022 od 16:00
hodin v  Obřadní síni městského úřadu
Slatiňany. Budete mít možnost diskutovat
a případně vznášet podněty a připomínky.
Jedná se o  dokument otevřený, který lze
upravovat a aktualizovat. Jste srdečně zvá-
ni. Těším se na Vaši případnou účast a zá-
jem o věci veřejné. Děkuji.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta


průběh

Celkem 6 návštěvníků, z toho 4 z veřejnosti.

z kandidátů do nadcházejících voleb, kteří se holedbají zájmem o obec tam byli 4.(SPD: Slanina, Šárová, ODS: Šťastný, SNK: Chalupník, Sedma: Koblížek).

dotazy ohledně ulic, cyklistů, osvětlení, dětská hřiště, Machačův palouček, rybníček u nádraží, Kabeláčův mlýn

 

Odkaz: Ozvěny 2022-9

3 komentáře u „Po 12.9 Veřejná diskuse ke strategickému plánu rozvoje“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.