Počátek družby Slatiňan se švýcarskými obcemi

Družba se Slatiňany začala počátkem devadesátých z iniciativy švýcarských obcí, které nabídly družby českým obcím a městům přes ministerstvo vnitra.

V roce 1992 vyhlásilo ministerstvo vnitra výzvu. Obce, které měly zájem, se představily nejdříve písemně. Slatiňany byly vybrány do užšího výběru a zástupci byli pozváni na společné setkání se zástupci kantonu Zurych a Embrašského regionu do Prahy, kde město a možnou další spolupráci představila tehdejší starostka Marie Málková.

Po nějakém čase jsme dostali informaci, že zájem navázat partnerskou spolupráci mají spojené obce Rorbas a Freienstein – Teufen. Následně přijel starosta (po jejich „president“) těchto obcí – Werner Ebneter – navštívit Slatiňany a tehdy začala konkrétní jednání o vzájemné spolupráci.

Zapojila se třeba také Třemošnice s městem Embrach, Trhová Kamenice s městečkem Oberembrach a dále třeba také Bystré u Poličky. Po nějakém čase byli zástupci města pozváni do Švýcarska, kde měla jednání pokračovat. Jmenované obce se dohodly a jely do Švýcarska společně autobusem. Za Slatiňany se zúčastnila Marie Málková a místostarosta a kastelán Jaroslav Havlíček.

Jeden komentář u “Počátek družby Slatiňan se švýcarskými obcemi”

  1. Proč tenkrát vlastně město Slatiňany tuto partnerskou spolupráci uzavíralo, jaká byla naše motivace a představa? Samozřejmě, dnes, téměř 30 let po revoluci můžeme na tuto snahu o spolupráci nahlížet z jiného úhlu pohledu, než v době krátce po revoluci. Mojí snahou bylo, aby se spolupráce našich obcí dotkla co nejvíce občanů našeho města. Podporovala jsem spolupráci škol, výměnné pobyty žáků naší i švýcarské školy například jako motivaci a podporu výuky cizích jazyků. Jsem ráda, že tato spolupráce do určité míry funguje dodnes. Potěšilo mě, že z této výměny žáků vzniklo sice ne mnoho, ale přeci jen pár dlouhodobějších přátelství a poznaly se i některé rodiny žáků. V době, kdy se u nás pomalinku rozvíjelo soukromé podnikání, jsme uspořádali cestu slatiňanských podnikatelů do Švýcarska, aby měli možnost poznat podnikání ve Švýcarsku, jejich rodinné firmy a vše s tím související. Jistě i to byla dobrá motivace. Podnikatelé a drobní řemeslníci z Rorbasu a Freiensteinu – Teufenu pak také navštívili Slatiňany. I toto setkání bylo přínosné pro obě strany. Uskutečnily se také výměnné návštěvy hasičů našich partnerských obcí.
    V příštím roce by mělo dojít k setkání rad partnerských obcí, kde se vyhodnotí dosavadní spolupráce a bezpochyby budeme mluvit o dalších možnostech, které by mohly být v zájmu našich i švýcarských občanů.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.