Téma: Počet členů zastupitelstva

Zastupitelstvo je kolektivním orgánem obce, který je přímo volen jejími obyvateli. Jako jediný orgán obce je vytvořen přímou volbou a měl by do rozhodování nejvíce přenášet vůli voličů. Počet voličů je dán počtem obyvatel obce k lednu příslušného roku, dle následující tabulky:1

Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva
do 500 5 – 15
nad 500do 3 000 7 – 15
nad 3 000do 10 000 11 – 25
nad 10 000do 50 000 15 – 35
nad 50 000do 150 000 25 – 45
nad 150 000 35 – 55
  1. Zastupitelstvo – vrcholný orgán obce – SMS ČR – Rok v obci 12/10/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.