Podána žádost o dotaci na koncepční dokumenty a nový web města

Dne 10. 6. 2019 schválila Rada města zadání podkladů pro výzvu 92 OPZ financovaná z EU na projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“.

V současné době je zpracována projektová žádost prostřednictvím vybrané firmy a byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Projekt bude realizován v případě jeho schválení MPSV a přidělení finančních  prostředků ze strany EU a státního rozpočtu.

Žádost byla podána v červnu 2019 a zároveň splnila podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti. Následně bude hodnocena po věcné stránce individuálními hodnotiteli s tím, že výsledek vyhodnocení a případné přidělení dotace bude znám nejpozději do konce roku 2019.

Cílem projektu je posunout Slatiňany v dostupné, strategicky plánující, atraktivní město a naplnit tak koncepční záměry projektu ve třech oblastech.

Efektivně komunikující město využívající moderní komunikační nástroje

Nové webové stránky, záznamové zařízení, jednotný vizuální styl úřadu.

Strategicky plánující město, které koordinuje svoje aktivity

s důrazem na cestovní ruch pětiletý strategický plán rozvoje města, který bude obsahovat tyto oblasti: území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, životní prostředí a cestovní ruch.

Dostupné město se zpracovaným generelem dopravy a parkování

Výsledkem bude zpracování generelu dopravy, což je dopravní koncepce města Slatiňany. Dopravu by měla řešit uceleně a vyváženě. Neměla by zapomínat na chodce, cyklisty, veřejnou hromadnou dopravu a ani na individuální automobilovou dopravu. Koncepce by měla vést ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti dopravy a k řešení nedostatku parkovacích míst.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.