Návrh: Podjezd pod mostem knížete Auersperga

Silniční most knížete Auersperga

Koridor sever – jih vede podél řeky Chrudimky, kopíruje ve většině své trasy Vlastivědnou trasu krajem Chrudimky, od které se odpojuje pouze pod zámkem, kde pokračuje v koridoru V rámci tohoto koridoru byla identifikována dvě výrazně problematická místa. Druhým problematickým místem na koridoru je překonání ulice T.G. Masaryka, které je dnes realizováno přechody pro chodce. Vzhledem k prostorovým podmínkám se zde nabízí mimoúrovňové provedení trasy nově zřízenou stezkou pod západním obloukem mostu knížete Auerspergra, čímž by byla odstraněna faktická bariéra mezi ulicemi Vrchlického a Na Ostrově.1

U mostu kříží frekventovaná cyklistická stezka 4112 od Chrudimi hlavní silnici I/37. Situace se velmi zlepšila po zprovoznění obchvatu, ale provoz de pořád nějaký je (a bude se zřejmě postupně zase zahušťovat). Pokud by se podařilo stezkou most podejít, bylo by překonání hlavní silnice pro chodce i cyklisty mnohem snazší.

Je možné, že po vybudování obchvatu doprava poleví a problém už nebude takový. Ale tak jako tak, mimoúrovňové křížení je vždy bezpečnější.

Podobné řešení se plánují v Chrudimi na téže cyklostezce u Tesca, ale také o tom zatím jen mluví.2

V Libni pod ulicí Čuprova, v Děčíně je v zátopové oblasti parkoviště3

  1. Generel dopravy Projekt Otevřené a přitažlivé město Slatiňany CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399  A. 1 Technická zpráva Objednatel Město Slatiňany, Zhotovitel PRO CEDOP str. 28[]
  2. Podjezd pro cyklostezku u zimního stadionu v Chrudimi – slatinak.cz[]
  3. jednání Slagen s komisí města 26/8/2021[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.