Podle NKÚ nebyly dotace do veřejné dopravy vyžity k jejímu zatraktivnění, ale jen k obnově vozového parku

Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval více než 12,5 miliardy korun vynaložených Ministerstvem pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v letech 2014 až 2018. Z toho 1,5 miliardy prověřil u příjemců podpory. Tyto peníze měly pomoci zvýšit využívání veřejné dopravy a přispět například i k tomu, aby byla více ekologická nebo dostupná pro osoby s hendikepem. Smysl sice tato podpora má, její přínosy ale významně snížily některé nedostatky. Například jen pětina z nakoupených vozidel sloužila k rozšíření vozového parku a tím i k rozšíření služeb. Nedostatky našli kontroloři i v hodnocení projektů a jejich kontrole.

V rámci IROPu si dala ČR cíl, aby veřejná doprava tvořila 35 % z celé osobní dopravy. Tento cíl se ale ukazuje jako příliš ambiciózní, dlouhodobě se totiž její podíl pohybuje kolem 30 %. Zájem o veřejnou dopravu je závislý mimo jiné i na četnosti spojů, z kontroly NKÚ ale vyplynulo, že pouze 21 % vozidel pořídili příjemci, kterými jsou regionální dopravci, k rozšíření vozového parku a tím i k vyššímu počtu spojů. Většina použila prostředky k výměně starých vozů za nové.

Příjemci vykazovali naprosto nereálné údaje o tom, o kolik se zvýšil počet přepravených osob díky projektu. Jeden příjemce tak například vykázal počet osob za celou síť MHD, která tvořila 323 km, i když trolejbusy, které za dotaci koupil, jezdily jen na jedné trase dlouhé 7,5 km. Jiný příjemce použil dotaci na nákup tramvají, ale do počtu přepravených osob počítal i ty, které jezdily autobusy.

Podpora měla přispět i k tomu, aby byla veřejná doprava více ekologická. Některé elektrobusy, které příjemci za dotace koupili, ale měly nezávislé naftové topení. Kvůli tomu spotřebovaly za 6 až 9 měsíců téměř 30 tisíc litrů nafty.

NKÚ zjistil nedostatky také v hodnocení a kontrole projektů, a to jak u ministerstva a Centra pro regionální rozvoj, tak u některých měst, která se podílela na hodnocení určitého typu žádostí o dotaci.

Přehledy o dotacích na nákupy vozidel, výstavbu terminálů či zavádění dopravní telematiky a další informace naleznete v datové příloze. zde. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 18/24 (pdf, 1925 kB)

…prostě místo investice jsme ty dotace projedli (pozn. red.):

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.