podmínky výběrového řízení pro svoz bioodpadu

Veřejnou zakázku malého rozsahu – svoz a využití biologicky
rozložitelného odpadu (podmínky výběrového řízení)

Rada města Slatiňany projednala na 104. schůzi
dne 23. 4. 2018

Podmínky zakázky:

svoz s četností 1x za 14 dní, a to každý sudý kalendářní týden v pondělí, v úterý nebo ve středu s tím, že po celou dobu plnění zakázky pouze jeden z uvedených dnů.

Počet a typ nádob na BRKO: 100 ks hnědých nádob o objemu 240 l

6.1. Doba plnění: od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 23. 5. 2018 v 9 hodin

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.