Podpora předcházení vzniku bioodpadu podle Plánu odpadového hospodářství 2017-21

Číslo opatření 4.1.3
Název opatření Předcházení vzniku BRKO (bioodpadu) přímo u občanů
Vazba na Závaznou část POH 3.1.2.1
Popis opatření
a) Informovat občany o možnostech a přínosech domácího kompostování, provést průzkum zájmu občanů o domácí kompostování.
b) Podporovat rozvoj domácího a komunitního kompostování, zejména ve vesnické a příměstské zástavbě.
c) Zvážit možnost realizace dalšího projektu na podporu domácího kompostování.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.