Návrh: Podpora stavby přehrad

Projekty řešené v okolí

Nejbližší tok řešený v rámci Generelu chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV) je Novohradka, jejíž povodí je dlouhodobě bilančně pasivní a dle studie dopadů klimatické změny nedosáhne zabezpečenosti ekologických průtoků. Zde se řeší dvě lokality:

  1. Hořička u Miřetic – zde je evidován písemný nesouhlas Obce Miřetice a
  2. Rychmburk u Předhradí a  *4

Spodní voda klesá, studny a vrty nelze prohlubovat donekonečna

Současná snaha o prohlubování studní a vrtů, podporovaná dotacemi ze Státního fondu životního prostředí, je krátkodobé řešení, které celkově zhorší situaci v dostupnosti podzemních vod, neboť počet vrtaných studní se extrémně zvyšuje tam, kde voda ve stávajících zdrojích došla. Svědčí o tom narůstající počty žádostí o povolení výstavby a odběrů. 50 % zdrojů pitné vody tvoří podzemní voda. Tímto zjevně krátkodobým opatřením si „kupujeme čas“. Proto po mnoha letech vzrostl význam vodárenských soustav, umožňujících propojování a převody pitné vody mezi regiony, aby umožnily řešit případné výpadky dostupnosti vodních zdrojů. *1

Výstavba přehrady trvá kolem 20ti let

Výstavba nových přehrad však u nás v současné době trvá přibližně 20 a více let. Hlavními příčinami jsou majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků, které jsou pro výstavbu nezbytné, a se subjekty ochrany přírody, podle kterých „máme přehrad dost“.*1

Argumenty proti přehradám

Pokud se provede Model Zdoňov na celém území ČR, dostaneme zvýšení zádrže vody srovnatelné se zhruba 10 přehradami o objemu vodní nádrže Orlík. Pokud se obnoví porozita zemědělské půdy v ČR, je to dalších 10 Orlíků. Což je přibližně dvakrát více, než je objem vody ve všech 165 přehradách ČR. *2

Vytipované lokality pro stavbu přehrad

„Bylo identifikováno 486 lokalit, z nichž projednáváním s ochranou životního prostředí a obcemi bylo odsouhlaseno 65, které tvoří Generel chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV)*4. Jsou územně hájeny pro zajištění vody,“ potvrdil Právu Bílý.

Mezi lokality, které připadají podle tohoto materiálu v úvahu pro výstavbu větších či menších přehrad, patří například oblasti v katastrech obcí Pěčín (tok Zdobnice), Větší (Vltavice), Hradiště (Černá), Kladruby (Úhlavka), Šipín (Úterský potok), Amerika (Klabava), Strážiště (Střela), Dvorečky (Libava), Chaloupky (Rolava), Poutnov (Teplá), Hlubocká Pila (Liboc), Spálov (Odra), Horní Lomná (Lomná), Hanušovice (Morava), Hoštejn (Březná), Dlouhá Loučka (Huntava), Rajnochovice (Juhyně), Vysočany (Želetavka), Borovnice (Svratka), Čučice (Oslava).

Ministerstvo zemědělství se státním podnikem Povodí nyní navrhuje seznam navýšit ještě o dalších 47 lokalit. Tento návrh byl podle ministerstva podrobně projednán se 123 obcemi, jejichž katastry budou územním hájením dotčeny.

Souhlasné stanovisko poskytlo 90 obcí, jež tím potvrdily zájem o hájení 31 lokalit, z toho 13 pro vodárenské účely. Souběžně probíhají jednání s resortem životního prostředí, který odsouhlasil tři lokality. O dvaceti dalších se ještě bude jednat.*3

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.