Podpora zpětného využití věcí podle Plánu odpadového hospodářství 2017-21

Číslo opatření 4.1.2
Název opatření Podpora programů a kampaní zaměřených na předcházení vzniku odpadů
Vazba na Závaznou část POH 3.1.2.1
Popis opatření
a) Podpora zřizování re-use center – podpora středisek (samostatných i v rámci sběrných dvorů), pro kontrolu a prodej použitých výrobků (elektro, nábytek).
b) Podpora pro další život věcí – Charitativní obchody; bazary; potravinové banky (krajské pobočky); výměnné portály pro např. oděvy, textil, obuv, hračky, knihy, časopisy, nábytek, koberce, nářadí, stavební prvky; informační systémy pro sdílení věcí; informační systémy pro opravy zařízení domácností.
c) Podpora projektů kolektivních systémů (např.: ELEKTROWIN – „Jsem zpět“ – zaměřený na vytváření speciální sítě pro místa zpětného odběru elektrozařízení. ASEKOL – „Věnuj mobil a Věnuj počítač“ – zaměřený na sběr vysloužilých spotřebičů).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.