Návrh: Podpoření dopolední návštěvnosti úpravou vstupného

Dopolední návštěvnost bývá mnohem nižší než odpolední a to i ve dnech volna. Možná je to také kvůli tomu, že ač celkové náklady na provoz plovárny se již tolik neliší při půldenním i celodenním provozu, platí dopolední návštěvníci víc, než odpolední a to je možná také odrazuje.

Tvůrce ceny má totiž obavu, aby neplatil stejně někdo, kdo chce být na plovárně celý, jako ten, kdo přijde až odpoledne.

V roce 2015 byly zavedeny vrácenky, tedy že na vstupenku zakoupenou dopoledne je možné ten den opustit areál a zase se vrátit. Na dopolední (ne)návštěvnost to však nemělo zřejmě velký vliv (konkrétní data žel nejsou k dipozici).

Obecně známý graf nabídky a poptávky říká, že čím je nižší cena produktu, tím je větší poptávka a zároveň menší nabídka. Pokud má obchodník zájem po maximalizaci zisku (resp. u plovárny minimalizace ztráty), měl by hledat takovou cenu, aby byl celkový výnos co největší a to bez ohledu na jednotkovou cenu či počet zákazníků. Následující graf (ukazující výnos v závislosti na jednotkové ceně (pro převažující pevné náklady nad proměnnými) – což je právě případ plovárny) ukazuje, že taková cena existuje a není to ani ta nejvyšší, ani nejnižší, ale je to někde kolem bodu vyrovnané nabídky a poptávky:

Nabízí se zkušebně na sezonu zrušit drahé dopolední vstupné. Pokud by byla překážkou obava, že by někdo byl (odsouzen) k celodennímu pobytu na plovárně za půldenní vstupné, mohou se po tu dobu zrušit vrácenky.

Vzhledem k tomu, že většina návštěvníků vydrží na plovárně tak 2 hodiny bez ohledu na to, kdy přijdou, nabízí se zavést nižší jednotné vstupné po celý den, např. 30 Kč/osobu a vstup s tím, že když tam náhodou někdo vydrží déle, tak za to nebude doplácet a s tím, že za každý vstup bude platit. Naopak kdo se po obědě vrátí, zaplatí znovu.

Přitom by bylo však dobré denně sledovat návštěvnost, výnos, výdaje a podmínky (teplotu vody a vzduchu) jak sezonu před pokusem, tak během zkušební sezóny s jednotným vstupným, tak potom, aby bylo možno nějak objektivně posoudit skutečný dopad a také aby se zjistilo, ve kterém bodě grafu nabídky a poptávky se naše plovárna pohybuje. Jestli náhodou dopoledne není zbytečně někde hodně vpravo…

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.