Návrh: Město aktivně podporuje atraktivnost bydlení v intravilánu

Podpora výstavby, zástavby. Na konci komunistické diktatury bylo díky její „úsporné“ bytové politice a podpoře tříštění velkých rodin (umístěnky, přesuny kvůli zaměstnání, osídlování severu apod.) v bytech na 30% obyvatel Československa. Přitom pro většinu z nich to byla nouze a po následném výrazném zlepšení ekonomické situace oprávněně hledají bydlení v domech s větším soukromím, jak to je běžné v rozvinutých zemích světa, kde v bytech bydlí jen jednotky % obyvatel. Mimo jiné i proto je obecně větší rozloha tamních měst se srovnatelným počtem obyvatel.

Další vliv zesilující tlaky na zastavování dalšího území v okolí měst je rostoucí nabídka zaměstnání ve městech ve srovnání s venkovem.
Z toho plyne logicky dočasný zvýšený tlak na vytváření nových prostor pro zástavbu.

Je určitě ke zvážení připravit na vhodných místech uvnitř obce dostatek vhodných míst novou zástavbu a nespoléhat pouze restrikce.


Zapojení obce do výstavby ulic má od developerů výhodu, že při přípravě neřeší jen a pouze vlastní zisk (ten nebývá, spíš naopak) a prodání maximálního počtu metrů, ale zohledňuje také potřeby nových i stávajících obyvatel města (např. zachování průchodnosti území a dostatek veřejné zeleně i za cenu snížení celkové výměry k prodeji).

Jeden komentář u “Návrh: Město aktivně podporuje atraktivnost bydlení v intravilánu”

  1. Já se osobně kloním k tomu, podporovat zahušťování výstavby v intravilánu, aby se města příliš nerozrůstala do šířky a aby zbytečně nemizela volná krajina. Například ve Švýcarsku si uvědomují problémy spojené s rozrůstáním měst, rozvíjejí různé projekty pro zahušťování zástavby a stanovují limity na minimální populační hustotu nově zastavovaných území. Bohužel to ale často naráží na zájmy stávajících obyvatel. Vzniká zájmový konflikt mezi těmi, kdo chtějí mít k dispozici více osobního prostoru, a snahou o koncepční urbanistické řešení.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.