Téma: Pojmenovávání ulic a související výměna dokladů

Čechova ulice - uliční cedule

Ve městě je stále mnoho nepojmenovaných ulic, zejména v místních částech. Pojmenování ulic je dobré pro snazší doručování pošty, navádění návštěvníků nebo třeba záchranářů, ale… O názvu ulice rozhoduje pouze samospráva, nicméně bývá slušným zvykem, že to podmiňuje shodou obyvatel dotyčné ulice.

Nedávno například celou obec pojmenovávala Proseč, která do té doby neměla žádnou ulici. O výměnu dokladů tak žádali všichni občané. V Chrudimi v nedávné době vznikly Popperovo náměstí, či Podkopanický mlýn.

Z dokladů je potřeba měnit OP a technické průkazy.

Výměna dokladů

Občanský průkaz

Každý občan s trvalým pobytem v ulici, které byl změněn název či v místní části, kde vznikl nový název ulice atd., je povinen si požádat o vydání nového občanského průkazu. O vydání občanského průkazu může občan požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností  (pro nás je nejbližší  MěÚ Chrudim: rezervace a kontakty).

Povinnost je požádat do 15 dnů od dne, kdy došlo ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Nový občanský průkaz bude vydán do 30 dnů. Přejmenováním ulice se občanský průkaz automaticky nezneplatní, ale nesoulad údajů v občanském průkazu a základních registrech může občanovi způsobit problém a vystavuje se možné pokutě.

O změnu občanského průkazu nelze žádat předem. Mechanismus je takový, že po vydání usnesení Zastupitelstva města o změně názvu ulice zanese stavební úřad nové údaje do RUIAN a schválením v RUIAN se zapíše do základních registrů. Pak je teprve možno žádat o nový občanský průkaz.

Občan žádné potvrzení z města nepotřebuje, neboť ani žádný doklad či potvrzení od města nedostane. Může mít vytisknuté usnesení zastupitelstva, ale nepotřebujeme jej. V okamžiku, kdy zastupitelstvo vše schválí, je na stavebním úřadu, aby změnu do systému zadal, a pak si občan může žádat a nový doklad. Tato informace, že vznikla nová ulice, by jistě měla být zveřejněna na stránkách města. Ale jinak je to na rozhodnutí samosprávy, zda všem občanům bude zasílat i nějaký informativní dopis, nebo zda stačí pouhé zveřejnění na úřední desce, popř. webové stránky atd.

Pokud by občan volal do Chrudimi a chtěl zjistit, zda už u něho byla provedena změna adresy, tak mu bohužel nic nesdělí, protože by se o neoprávněný vstup do informačního systému. Jestli byla ulice zapsána v systému a lze vydat nový OP se tedy zjistí pouze při osobní návštěvě úřadu.1

Malý a velký techničák

Každý občan s trvalým pobytem či podnikatel se sídlem v ulici, jejíž název byl změněn, je povinen podat žádost o zápis změn údajů v registru vozidel. Údaj o bydlišti je uveden v tzv. malém i velkém technickém průkazu. Žádat je vhodné až po výměně občanského průkazu či po zápisu změny v registrech pro osoby právnické či fyzické osoby podnikající.1

Pas a řidičák

V cestovním dokladu i řidičském průkazu není uveden údaj o trvalém pobytu, výměna těchto dokladů není tedy nutná. 1

Další změny

Novou adresu je dobré nahlásit také dodavatelům, kteří posílají korespondenci.  Zbrojní průkaz se měnit nemusí, ani na ČSSZ se nemusí hlásit. 2 3

Právní pohled

V případě pojmenování dosud nepojmenované se defacto nejedná z změnu adresy, ale pouze doplnění, protože Škrovád 123 je stejná adresa jako Škrovád, Východní 123.

Občan je "podle href="https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/1999-329/zneni-20180701.htm?sil=1">zákona č. 329/1999 Sb., o občanských průkazech, jsou obsaženy v jeho § 14. Podle § 14 odst. 1 písm. c)" totiž povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 (15) dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu. Je otázkou, jak vykládat pojem „změna místa trvalého pobytu“. Rozumí se tím i změna týkající se jen samotného místa trvalého pobytu, tedy i změna adresy vyplývající z pojmenování nebo změny názvu ulice, nebo jen skutečnost, že občan mění místo svého pobytu, jinými slovy přestěhuje se (což při změně názvu ulice neplatí)?

Vyjdeme-li z toho, že se pod pojmem „změna místa trvalého pobytu“ rozumí jen skutečnost, že občan mění místo svého pobytu (stěhuje se na jiné místo), pak mu ani zákon č. 329/1999 Sb. ani zákon č. 133/2000 Sb. nedávají povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu, resp. o provedení změn údajů zapsaných v již vydaném občanském průkazu. Nicméně vzhledem k tomu, že občan ve smyslu § 2 odst. 1 zákona prostřednictvím občanského průkazu prokazuje údaje v něm zapsané, mělo by být především v jeho zájmu, aby stav právní uvedl do souladu se stavem faktickým, byť by šlo jen o změnu názvu ulice nebo její pojmenování. 4

  1. e-mail 13.11.2020 od vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel MěÚ Chrudim[][][]
  2. Idnes.cz: Praha pojmenovala další nové ulice, lidi teď čeká běhání po úřadech – 12/2014[]
  3. Deník.cz: Hvozdná pojmenovala ulice. Všichni musejí měnit občanky – 2014[]
  4. moderniobec.cz: Legislativa – POJMENOVÁNÍ ULICE A DOKLADY OTÁZKA 2002[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.