Téma: Pomník Alfreda Poppera

Pomníček skrytý na temeni lesnatého návrší Hůry1 nad městem připomíná místo, kde si 22 letý Alfred Popper sáhl dobrovolně na  život. Je označen křížkem, iniciály a datem.

Alfred byl nejmladší ze čtyř dětí (Alžběta, Jan, Bedřich, Alfréd) komerčního rady a od r. 1893 majitele továrny na obuv v Chrudimi Bedřicha Leopolda Poppera a jeho manželky Berty.

Alfréd Popper vystudoval chrudimské gymnázium jako jeho bratři a  byl úředníkem v  otcově továrně. Nějaký čas také působil jako lyžařský instruktor ve  švýcarských Alpách, kromě sportu měl rád i  jazz. Zápis ve  farní kronice slatiňanské2 uvádí, že Alfréd Popper přijel 23.3.1927 kolem čtvrté hodiny odpoledne autem od  rodinné vily na  Podhůře ke skalce nad Černou bránou a s pohledem upřeným k Chrudimi se zastřelil. Zanechal rodině list s vysvětlením, které nechť je i nadále uchováno pouze v rodině Popperů.3.

Jeho otec Bedřich Leopold Popper se narodil roku 1866 v Řečkovicích u Brna v židovské podnikatelské rodině. Jeho otec byl majitelem textilní továrny a zároveň honorárním konzulem v Argentině. Mladý Bedřich Leopold prožil část mládí v Buenos Aires, vystudoval obchodní akademii a poté nastoupil do vídeňské pobočky firmy Pollak. Ta odebírala zboží od chrudimské továrny na obuv Morice a Barbory Beckových, s kvalitou ale nebyla příliš spokojena. Roku 1889 proto vyslala mladého Poppera do Chrudimi, aby sjednal nápravu.

Bedřich Leopold se úkolu zhostil s velkým elánem. Ještě téhož roku se stal Beckovým společníkem a firma změnila název na „Beck & Popper“. Původně se specializovala na ručně šitou obuv, Popper však začal ve firmě ihned zavádět technické inovace, směřující k postupnému přechodu na strojovou výrobu. Snažil se proniknout na nové trhy a navázal řadu kontaktů s možnými odběrateli.

Konzervativní Beck nebyl tomuto stylu práce nakloněn, roku 1893 proto z podniku vystoupil. Popper se stal jediným majitelem a firmu přejmenoval na „B. L. Popper“.*3

1938 — 1945
S dopady celosvětové ekonomické krize na počátku 30. let a následné zhoršující se politické situace se společnost F. L. Popper ještě dokázala vyrovnat, osudnou se pro ni stala až mnichovská zrada západních spojenců a okupace Čech, Moravy a Slezska nacistickým Německem.
Prosperující podnik Popperů se brzy ocitl v hledáčku nacistů, kteří využili židovského původu rodiny a pod rasovým nátlakem ji donutili továrnu prodat. Dne 27. listopadu 1941 umírá v Chrudimi Friedrich Leopold Popper, jeho žena Berta zesnula o tři roky později. Po válce se do čela továrny nakrátko vrátili Popperovi synové Jan a Bedřich, brzy na to ale komunisté podnik zestátnili a na dlouhé desítky let vymazali jméno slavného rodu z tuzemské obuvnické tradice.*1

V městské kronice se o tom nic nepíše4.

  1. mapy.cz[]
  2. Farní kronika str. 124 – CZ_225201010_00127-1927-farnost_slatinany_kronika-str_124.jpg[]
  3. Hana Mikanová – Ozvěny 2018/7[]
  4. RK 2/4/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.