Téma: Pomozte s mapováním eroze zemědělské půdy

spoil erosion after rain

Monitoring eroze zemědělské půdy je dlouhodobý projekt, který má za cíl zajistit dostatečné informace o rozsahu eroze. Data jsou podkladem pro navrhování protierozních opatření.

Půda je v podstatě neobnovitelným přírodním zdrojem, který má nejen funkci produkční, ale i ekologickou – ovlivňuje koloběh látek, má funkci hydrogeologickou, hydropedologickou, transportní a transformační.

Na území České republiky je vodní erozí ohroženo 40 % a větrnou erozí 15 % zemědělské půdy. Při erozi je ornice odplavena nebo odnesena větrem z polí, což má dále za následek zanášení koryt toků a nádrží a případné zaplavení prostor v blízkosti toku.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Chrudim v rámci projektu shromažďuje informace o erozních událostech na příslušném katastrálním území. Získané informace spravuje, aktualizuje a eviduje Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy na https://me.vumop.cz

Žádáme vlastníky pozemků, hospodařící subjekty, obyvatele obcí a každého, komu není lhostejné, že dochází k úbytku ornice na zemědělských půdách, aby své podněty zasílali na emailovou
adresu Pobočky Chrudim chrudim.pk@spucr.cz, nebo na telefonní číslo
727 966 728. Podané podněty budou zaneseny do výše zmíněné databáze.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.