Popelnice bez čipu nemusí být od 1.4.2020 vyvezeny

Výzva o čipování popelnic v posledních Ozvěnách vyvolala u lidí mnoho otázek. Na některé jsem se zeptal pracovnice na Městě odpovědné za odpady Martiny Doležalové (která nastoupila od Nového roku po Petře Víškové) a radního Víta Steklého, který má na radě odpady na starosti, a který také připravuje na toto téma článek do příštích Ozvěn.

Počty svozů směsného odpadu se budou evidovat pomocí čipů od 1.4.2020. Poté má svozová společnost právo popelnice bez čipu nevyvážet.

Čipy mají každý své „neviditelné“ elektronické číslo, které svozová firma při výsypu načte a pošle s časem a polohou na úřad. Čísla budou přiřazená zástupci skupiny, typicky rodiny, na kterého chodí složenky. Tohoto zástupce lze na úřadě na žádost změnit anebo skupinu rozdělit nebo sloučit. Na úřadě budou mít také informaci, na jak velké nádobě (popelnici) je čip připevněn. Čip bude mít na sobě bude také viditelné gravírované číslo. Při instalaci čipů se může stát, že se čip přiřadí sousedovi (ne vždy je úplně jasné, před jakým vchodem popelnice stojí), proto budou občané vyzváni, aby dodali svůj variabilní symbol ze složenky a viditelné číslo čipu pro zkontrolování dat v systému. Informace o občanech má pouze Město, svozová firma zná jen čísla.

čip na popelnice (zdroj: Ozvěny 2/2020)

Na městském úřadě u Martiny Doležalové si může každý zjistit, kolik svozů a které dny o něm svozová firma eviduje. Mechanické poškození, ztrátu nebo nefunkčnost čipu jí neprodleně hlaste, aby zajistila bezplatnou výměnu.

Lze mít i více nádob na jednu rodinu či domácnost, akorát je třeba to nahlásit na městském úřadě.

Počet vývozů se v ceně za svoz odpadu pro občany v roce 2020 nijak neprojeví. Je však možné, že se nějak zohlední v příštím roce, ale o tom se bude Rada města rozhodovat až koncem tohoto roku a občané včas informováni.

Zato svozová firma už dnes účtuje nejen za hmotnost odpadu, ale za i počet vyvezených popelnic (kolem 5 Kč vč. DPH za popelnici, 6 Kč za kontejner). Nyní se používá odhad, od dubna to tedy bude podle načtených čipů.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.