Téma: Popelnice na chodnících

Sběrné nádoby na odpad – popelnice – nejsou rozhodně hezké a mnohde ztěžují průchod nebo průjezd.

V den svozu je to pochopitelné, ale když je někdo (asi hlavně kvůli vlastnímu pohodlí) nechá vystrčené na chodníku či vozovce i zbylých 6 či 13 dní, pak hyzdí či překáží město zbytečně.

Naštěstí to u nás není časté, ale přecijen se občas najde někdo, komu to nedojde, co pak s ním? V Chrudimi takové případy řeší městská vyhláška 1 a městská policie 2.

Ve Slatiňanech žádný oficiální dokument schválený radou či zastupitelstvem města neřeší ukládání popelnic. Ve smlouvě s firmou AVE svážející směsný odpad je zakotveno, že po vysypání popelnice je vrácena tak, aby nepřekážela provozu.34

  1. 1/2018 Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v čl. 4 odst. 1. b []
  2. chrudimskenoviny.cz Kouzlo popelnic v centru: tipnete si vítěze?
    04. únor 2021[]
  3. tajemník Josef Prokš 22.2.2021[]
  4. popelnice na ulici neřeší ani Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ani Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, an Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Slatiňany[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.