Téma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají

Od roku 2017 byla snížena četnost svozu směsného odpadu na většině města z týdenní četnosti na čtrnáctidenní jako motivace k většímu třídění. Tento předpoklad se splnil, množství směsného odpadu za rok 2017 kleslo skoro o 1/3, ale objevily se stížnosti občanů na zápach v teplých měsících v okolí popelnic, do kterých někteří občané vhazují stále ještě bioodpad.

Podle pracovníka firmy JRK popelnice zapáchá, když se do ní dá, co tam nepatří, třeba i po 3 dnech. V městech, kde zavedli 14ti denní svoz místo 7-denního nabídli nespokojeným, aby přišli za starostou na obec a ten jim vysvětlil smysl; bylo jich třeba jen 10. Při každé změně se někdo ozve.

 

Jeden komentář u “Téma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají”

 1. Problematika vytváření a likvidace odpadu je jednou z velkých výzev dneška. Jsem přesvědčen, že větší důraz na třídění odpadu a zavedení čtrnáctidenního odvozového cyklu je krok správným směrem.
  Zároveň je však nutno dořešit, co s netříditelným zapáchajícím odpadem v horkých letních měsících (např. dětské pleny), obzvláště pokud se bude naplňovat prognóza klimatologů ohledně sucha a horka.
  Napadají mne tato řešení –
  – zavedení kontejnerů na směsný odpad vedle kontejnerů na odpad tříděný s častějším režimem vyvážení
  – nebo týdenní svoz v letních měsících u části občanů, kteří si tuto službu v letních měsících objednají,
  – popř. týdenní svoz v letních měsících pro všechny.
  Všechna tyto možnosti nabízejí řešení a mají i svá rizika a nevýhody. Rozhodně je to palčivé téma k řešení.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.