Poplatek za odpady pro občany je 350 Kč/os/rok pro 2006

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) je pro rok 2006 stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 vydanou Zastupitelstvem města Slatiňany dne 14. 12. 2005.
Tato vyhláška je účinná od 1. 1. 2006 a stanovuje sazbu poplatku, způsob výběru poplatku, jeho splatnost, osvobození od poplatku a jiné související skutečnosti.
Sazba poplatku je pro rok 2006 stanovena ve výši 350,- Kč/osobu a rok.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.