Poplatek za odpady pro občany je 490 Kč/os/rok pro 2018

Odpadový systém města Slatiňany bude v roce 2018 podobný jako
v loňském roce, přičemž chystáme jeho průběžné rozšiřování a zkvalitňování (viz závěr tohoto příspěvku). Za provoz tohoto systému však formou místního poplatku zaplatíme méně, a to ve výši 490 Kč za poplatníka a rok (v roce 2017 to bylo 590 Kč). Uvedený poplatek byl zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla schválena Zastupitelstvem města Slatiňany dne 14. 12. 2017.

Poplatek se počítá z předpokládaných výdajů na rok 2018, které činí (Výdaje (v Kč)/rok):

a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic (cca 720 t/
rok) 1 540 000 Kč; Částka vychází z výběrového řízení z roku 2017, vybraná společnost AVE odpadové hospodářství s. r. o. předložila nejnižší nabídku,
další uchazeč (Technické služby Chrudim s. r. o.) předložil nabídku o cca 74 000 Kč vyšší, byl však vyřazen, protože překročil předpokládanou hodnotu zakázky za 4 roky plnění.

za sběrný dvůr (v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s.) 650 000

za svoz vyseparovaných odpadů z kontejnerů po městě (plasty,
sklo, papír a náp. kartony) 480 000 Tato částka vychází z výběrového řízení z roku 2017, vybraná společnost Granplast s. r. o. předložila nejnižší nabídku, další uchazeč (společnost AVE odpadové hospodářství s. r. o.) předložil nabídku o cca 229 000 Kč vyšší.

Celkové výdaje, ze kterých je stanoven poplatek 2 670 000


Pro rok 2018 poplatek klesl na 490 Kč jelikož se sníženou četností svozu kleslo i množství odpadu (viditelné z grafu co tam máš) a defakto za rok 2017 město doplácelo méně než očekávalo. Dále tu je i spekulativní pohled – rok komunálních voleb.*1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.