Poplatek za odpady pro občany je 590 Kč/os/rok pro 2017

Poplatek je pro rok 2017 stanoven ve výši 590 Kč/osobu/rok.

Poplatek byl pro rok 2017 stanoven především na základě kalkulovaných výdajů souvisejících s odpadovým systémem města Slatiňany, které lze v roce 2017 očekávat, a to tyto (Výdaje (v Kč)/rok):

Popelnice – směsný komunální odpad (cca 1060 t/rok) 1 800 000Kč
částka vychází z výběrového řízení z roku 2016, svozová společnost AVE odpadové hospodářství s. r. o. předložila nejnižší nabídku, o 112 000 Kč nižší než druhý uchazeč (Technické služby Chrudim s. r. o.)

Sběrný dvůr (v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s.) 600 000 Kč; na provoz sběrného dvoru bylo koncem roku 2015 vypsáno výběrové
řízení, na základě kterého byla vybrána společnost Recycling-kovové odpady a. s. (jiný uchazeč nabídku nepředložil)

Sběrné nádoby – separovaný odpad (plasty, sklo, papír a náp.
kartony) 573 300 Kč – tyto výdaje jsou částečně hrazeny příjmem od společnosti EKO-KOM, a to v částce cca 320 000/rok (podle toho jak dobře třídíme)

Výdaje, ze kterých je stanoven poplatek 2 973 300 Kč

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.