Poplatek za odpady na rok 2020 je 600 Kč/os/rok

Cena zahrnuje náklady na svoz směsného odpadu, provoz sběrného dvora a příspěvek na likvidaci tříděného odpadu. Cena na příští rok se počítá z produkce odpadu v roce 2018. Zvýšení ceny bylo tedy způsobeno:

  • zvýšením produkce odpadu v roce 2018 oproti 2017 ,
  • osvobozením od poplatku dětí do 1 roku (aby jim první dopis z města nepřišla složenka)
  • slevou 50% pro seniory nad 80 let (vzhledem k plnění předvolebních slibů; v roce 2020 by se to mělo týká něco přes 200 osob),
  • obnovením týdenního svozu přes léto a
  • a svozem tříděného odpadu od domu (který by se měl ale zaplatit tím, že se bude produkovat méně směsného odpadu).

Vzhledem k očekávanému navýšení ceny za sběrný dvůr, která jediná ještě není známa, lze očekávat, že město bude z rozpočtu na rok 2020 doplácet více, než v předchozích letech.

Poplatek pro občany se tedy vrátí přibližně na úroveň roku 2017, což byl první rok 14ti denního svozu; inflace je přes 2%. Předchozí roky byla cena přes 600 Kč.

Částka vznikla součtem částek *3:

  • 477 Kč/os = (za rok 2018 komunální odpad z popelnic a odpadkových košů po městě (bez firem) 1 507 724 Kč + za objemný odpad ze sběrného dvora ve výši 625 516 Kč)/(4171 občanů + 292 rekreačních objektů) a
  • 123 Kč/os = část ceny, kterou si podle zákona může město určit na pokrytí nárůstu ceny a další náklady (kompostárna, provoz sběrného dvora, tříděný odpad) a která nesmí být vyšší než 250 Kč.

Pokud se tedy nemá v dalších letech poplatek výrazně zvyšovat, bude třena házet méně odpadu do popelnic, více třídit a přestat produkovat každý rok čím dál více odpadu, protože v dalších letech se projeví navíc zdražování skládkovacího poplatku podle připravovaného nového zákona o odpadech a vyšší náklady na uložení odpadu, protože dochází kapacita skládky v Nasavrkách.

Vyhlášku schválilo poslední zastupitelstvo.

Odpady ve Slatiňanech – graf – do 2018

V Chrudimi se v roce 2020 bude svážet odpad každý týden*2 a poplatek byl stanoven na 600Kč/osobu a rok. Z trvale žijících jsou osvobozeni jen kojenci do 6ti měsíců věku.*1

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.