Poplatek za odpady na rok 2021 zůstává 600 Kč/os/rok

Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad se nemění,tedy i výše poplatku zůstává pro příští rok stejná, a to 600 Kč / poplatník a děti do 1 roku jsou nadále osvobozeny. Sleva ve výši 50% se i nadále vztahuje na poplatníky starší 80 let. Složenky spolu s platebními údaji budou distribuovány v prvním čtvrtletí roku 2021.1

  1. Ozvěny 1/2021: Odpady v roce 2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.