Poplatek za odpady pro firmy pro 2020

Štítek pro právnické osoby určující četnost svozů z roku 2015 a 2016

RM schválila ceny platné od 1. 1. 2020 pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání (dále jen firmy), které budou v souladu se zákonem o odpadech využívat odpadový systém města Slatiňany (vyjma možnosti využívání sběrného dvora), a to:

  • ve výši 2.270,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný komunální odpad o objemu 110 nebo 120 l
  • ve výši 2.570,- Kč bez DPH/rok pro odvoz nádoby o objemu 140 l,
  • ve výši 3.620,- Kč bez DPH/rok pro odvoz nádoby o objemu 240 l,
  • ve výši 4.860,- Kč bez DPH/rok pro odvoz nádoby o objemu 360 l a
  • ve výši 11.340,- Kč bez DPH/rok pro odvoz nádoby o objemu 1100 l,

Při více nádobách se celková cena vypočítá násobením schválené ceny a příslušného počtu nádob dle objemu.

O výši poplatku rozhoduje Rada města, která podpořila návrh výboru pro Životní prostředí, který navrhl ceny pro 2020 navýšit o 10%.*1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.