Poplatek za překročení limitu odevzdaného odpadu ve sběrném dvoře bude vrácen

Rada města rozhodla o  refundování poplatku zaplaceném ve  Sběrném dvoře v rámci zrušeného limitu v termínu od 1.1.2021 do 24.2.2021. O postupu jak požádat o refundaci bude MěÚ informovat.1

Disponujeme seznamen občanů, kteří limit překročili – ti budou obesláni dopisem s postupem (čili těch co se to týká, budou explicitně upozorněni).

Uplatnění nároku na vrácení bude probíhat tak, že dotyčný dorazí do Sběrného dvora, kde požádá o vrácení. V případě, že bude požadovat částku vyšší než 600 Kč, podepíše čestné prohlášení, že se jedná o komunální odpad (tedy, že se nejedná o odpad z podnikatelské činnosti) a následně peníze dostane zpět. Prokazovat se bude občankou vůči seznamu, kterým disponuje Sběrný dvůr.2

  1. 91. Rada Města[]
  2. radní pro odpady Vít Steklý e-mailem 29/4/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.