Téma: Poplatek ze psů

V Čechách je obvyklé, že každý majitel psa bydlící na katastru obce platí obci poplatek, který slouží mimo jiné k úhradě nákladů spojené s jejich životem v obci.

Roční poplatek za psa se pohybuje od 100 Kč do 1000 Kč podle statutu a bydliště plátce a podle počtu psů v domácnosti.

Ročně město vybere přibližně 140 tis. Kč. Z toho je financováno rozmístění a údržba košů na psí exkrementy (1 stojí 3 tis. Kč), sáčky na psí exkrementy, které každý vlastník psa dostává zdarma (20 tis. Kč), identifikační známky přidělované zdarma. Dále se tím hradí odchyt zatoulaných psů (výjezdy městské policie) a pobyt těchto psů v útulku (přes 50 tis. Kč ročně). V neposlední řadě se provádí úklid pozůstatků po venčících psech těch majitelů, kteří nepoužívají výše uvedené sáčky. (informace z 2/2018)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.