Návrh: Body zastupitelstva řadit podle předpokládaného zájmu veřejnosti

Navrhuji pořadí bodů na zastupitelstvo přeházet tak, aby na začátku byly body, které se týkají většího počtu lidí, a na konci menšího. Teď je údajně pořadí, jak to přijde, ale myslím, že pro radu to jen málo práce a pro lidi to udělá zastupitelstvo zase trochu stravitelnější.

Občané někdy přijdou s vlastními návrhy a podněty, které však připadnou až do bodu „různé“, který je na konci, což je někdy už dosti večer, kdy ne každý zastupitel má čas, energii a chuť vstřícně tento problém řešit[/MORE], jak se ukázalo na dubnovém zastupitelstvu 1 anebo při veřejném projednání územního plánu v Sokolovně 2.

Možné způsoby řešení

  • Již při sestavování návrhu programu, který schvaluje Rada města, tuto ideu zohlednit (většinou to je patrné)
  • V rámci prvního bodu programu, kdy zastupitelstvo schvaluje zbylý program, by se vyzvali hosté,
    • jestli chtějí nějaký bod předsunout a zastupitelstvo by se jim pak snažilo vyhovět
    • jestli mají nějaký návrh, podnět nebo stížnost, která se netýká žádného dosud uvedeného bodu, která by patřila jinak do bodu Různé a tuto pak projednat hned jako druhý bod programu/ případně bod Různé dát automaticky na druhé místo programu
  1. návrh na nedělní klid 14. zasedání městského zastupitelstva – pohledávka p.Chrbolky, prodej městských bytů; cenzura v Ozvěnách; reflexe k nákupu areálu u nádraží – slatinak.cz[]
  2. kdy veřejnost, která přišla kvůli Vodehnalovi, musela čekat mnoho hodin sledujíce drobné změny, než přišel na pořad tento bod, o kterém se od počátku vědělo, že vzbudí největší pozornost 17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu – penziony nebudou – aktualizováno – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.