Téma: Pořizování audiozáznamů ze zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

Hlavním cílem pořízení technologie nahrávacího zařízení má být zvýšení transparentnosti a dostupnosti sledovat průběh jednání Zastupitelstva, aniž by občan musel být daný den přítomen v jednacím sále. Občané mají dosud k dispozici pouze stručné formulace usnesení z jednání Zastupitelstva, kdy jejímu samotnému schválení předchází podrobná diskuse, o kterou je  občan, pokud není přítomen přímo na jednání, ochuzen. Ačkoliv je z jednání pořizován psaný záznam, není v možnostech zapisovatelů, přesně uvádět citace, ale pouze hlavní myšlenky vystupujících zastupitelů, kdy může docházet k neúplnému či nepřesnému zachycení diskuse.

Tato technologie nám v první řadě umožní pořizování záznamů nejen z konání Zastupitelstev města pro potřeby přepisu a možnosti doplnění zápisů, ale také umožní uveřejnit v podobě audionahrávky celý průběh jednání Zastupitelstva na webových stránkách města. Občan si tak bude moci zpětně pustit záznam z jednání.

Díky známému zasedacímu pořádku a časové posloupnosti lze audio nahrávku označit, resp. dodat informaci, kdo zrovna hovořil. V našem městě  nebudeme žádnými průkopníky celého systému. Jak systém funguje, lze zhlédnout například v Pardubicích, Přelouči, nebo i v nedaleké Chrudimi.

Rada města v současné době uvažuje pouze nad variantou pořizování audiozáznamu. I taková varianta se v nejlevnějším provedení pohybuje v řádu nižších stovek tisíc cca 200–400 tis. Kč (pořízení zařízení a příslušného software). Bezdrátová varianta, která s sebou přináší kromě estetických vlastností možnosti jednoduchého fyzického přenosu zařízení do alternativních prostor (např. Společenský dům, Sokol, aj.), se pohybuje ve vyšších řádech stovek tisíc korun. Vzhledem k výši pořizovací ceny a množství konaných příležitostí je zvažována i forma pronájmu této technologie. Vzhledem k nutné úpravě jednacího řádu zasedání ZM a pravděpodobné úpravě rozpočtu, bude o variantě řešení rozhodnuto na nejbližším jednání Zastupitelstva dne 10. 4. 2019. V případě následné realizace si nás můžete příště poslechnout již i z pohodlí vašeho domova ve Vámi vybraném čase.

Jeden komentář u “Téma: Pořizování audiozáznamů ze zasedání Zastupitelstva města Slatiňany”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.