Posílejte fotografie do Ozvěn

Ozvěny Slatiňan byly poprvé vydány v roce 1964 (neoficiálně bez registrace). Od roku 1971 byly vydávány oficiálně povolením ONV Chrudim a se změnou režimu a novými zákony byly dne 20. 3. 1991
přeregistrovány. Od samotného počátku bylo toto médium koncipováno zejména pro informování občanů o činnosti ve městě, a to zejména
textovou formou, později doplněno obrázky a fotografiemi. Z původní černobílé varianty byl následně barevně proveden tisk přebalu, který postupně přešel k plnobarevné variantě. Ozvěny jsou od roku 1991
plně archivovány, a tak můžou posloužit budoucím generacím jako určité informační médium a být tak doplňkem ke kronice města.

Jak jste si bezpochyby všimli, s novou vizuální identitou bylo rozhodnuto i o nové grafické podobě Ozvěn. Kromě graficky upraveného přehledu akcí pro daný měsíc, rubrik na určité téma, jednotlivých článků (uvedeno na horní hnědé liště) se změnil i úvodní přebal, který je založen na celostránkové fotce proložené novým logem.

Rádi bychom tímto článkem dali prostor i těm, kteří zrovna nevynikají ve psaní článků, ale spíše se zaměřují na fotografování, či vizuální druh umění. Zasílejte (klidně i pravidelně) fotografie, či obrázky na mail mkolouchovaslatinanycz. Redakční rada Ozvěn každý měsíc z Vašich zaslaných materiálů nějaký vybere. Kritériem výběru bude zejména dané téma. Vybraný snímek se tak dostane do archívu jako vizuální vzpomínka pro budoucí generace a nám současným čtenářům bude ukazovat krásy
našich Slatiňan.

Odkaz: Ozvěny 11/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.