Téma: Poskytování informací

Na informace od úřadů a institucí státní správy máme právo, které je zakotvené v Listině základních práv a svobod a v mezinárodních smlouvách. Protože vám tyto orgány informace musejí poskytovat, říká se jim odborně povinné subjekty. U nás právo na informace podrobně upravuje především zákon č. 106/1999 Sb. , tzv. Infozákon. Pro oblast životního prostředí je to pak zákon č. 123/1998 Sb. , o právu na informace o životním prostředí.

Hledejte již zveřejněné informace

V § 5 Infozákona je vyjmenovaná celá řada údajů, které musejí povinné subjekty zveřejňovat. Například kde sídlí, proč a jak vznikly, jakými předpisy se řídí či kolik stojí peněz.

Někdy povinné subjekty otravuje vyřizovat nové a nové žádosti, a tak sobě i ostatním usnadní práci tím, že informace rovnou zveřejní. Mají tak výrazně nižší administrativní zátěž oproti mnohem náročnějšímu zpětnému individuálnímu dohledávání a zveřejňování informací na základě žádostí.

Zkuste proto nejdřív najít hledanou informaci na webových stránkách povinného subjektu, případně se zeptat příslušného úředníka – většina institucí má na webu telefonní seznam.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.